HERE WE ARE: Vestre Engvej 61 · 7100 Vejle · Tlf. 7583 2322 · Kontortid 7.30-15.30 · rosborg@rosborg-gym.dk


Rosborg Gymnasium & HF søger ny vicerektor

Skolens nuværende vicerektor går på pension, og derfor søger vi en ny vicerektor med start den 1. august 2017.

Vi søger en engageret leder med pædagogiske, analytiske og strategiske kompetencer, der kan medvirke til den daglige drift og til at understøtte og implementere den løbende udvikling af skolen i samarbejde med medarbejdere, ledelse og bestyrelse.

Opgaver

Du skal være rektors nærmeste sparringspartner og stedfortræder. Du skal blandt andet understøtte og supplere rektor i forhold til at varetage den løbende kontakt til bestyrelsen og skolens interesser udadtil, især i forhold til Undervisningsministeriet og til samarbejdet med de øvrige gymnasieskoler.

Dine vigtigste opgaver er derudover:

 

  • At have ansvar for at drive, vedligeholde og videreudvikle skolens kvalitetssikringssystem, indgå i skolens udviklingsarbejde og varetage forskellige driftsopgaver.
  • At have fokus på, at alle de mange idéer, der genereres på skolen, skal forankres. Du skal derfor være god til at afslutte og følge projekter til dørs. Du skal have fokus på opfølgning og evaluering, således at vi sikrer, at vores projekter implementeres i hele organisationen.

Vicerektor indgår på mange måder i det pædagogiske arbejde på skolen og kan varetage undervisning i kortere eller længere forløb.

Personen

Det forudsættes, at du har undervisningserfaring på gymnasialt niveau. Derudover vil det være en klar fordel med et indgående kendskab til STX og en solid administrativ erfaring med skoledrift.

Du er en stærk mundtlig og skriftlig kommunikator med veludviklede relationelle kompetencer. Des-uden kan du drive og afslutte komplekse processer. Du har en imødekommende og anerkendende ledelsesstil, der afspejler en ægte interesse for elevernes og medarbejdernes trivsel og faglige udvikling. Du er i besiddelse af indlevelse og lydhørhed i kombination med evnen til at træffe og gennemføre vanskelige beslutninger, når det er nødvendigt.


Om Rosborg

Rosborg Gymnasium & HF er en åben og levende skole. Her opnår eleverne et fagligt fundament, der sikrer fremtidsmuligheder og vejen til videre uddannelse. Rosborg er et af landets største gymnasier, har flotte nye faciliteter og er præget af højt engagement i undervisningen og mange sociale aktiviteter med fokus på fællesskab og mangfoldighed. Se mere på www.rosborg-gym.dk.

 

Rosborg Gymnasium & HF skaber dygtige, engagerede og nysgerrige unge, der lærer og udvikler sig sammen med andre i forpligtende fællesskaber. 

 

Ansøgning

 

Hvis du har spørgsmål til stillingen som vicerektor på Rosborg, er du meget velkommen til at kontakte rektor Hanne Hautop på tlf.: 27771300 eller på mail: rektor@rosborg-gym.dk.

 

Alle ansøgere skal fremsende et link til en kort (max. 5 min.) video, hvor ansøgeren motiverer sin ansøgning. Der modtages ikke filer – kun link.

 

Ansøgning med CV og link sendes senest den 28. april til hi@rosborg-gym.dk.

Mærk venligst din ansøgning "Vicerektor – [navn]" i emnefeltet.

 

Vi holder ansættelsessamtaler den 3. maj (1. runde) og den 18. maj (2. runde).

Stillingen er til besættelse 1. august 2017.

WEB & FILM: MARGINAL.DK