HERE WE ARE: Vestre Engvej 61 · 7100 Vejle · Tlf. 7583 2322 · Kontortid 7.30-15.30 · rosborg@rosborg-gym.dk


Kvalitetsarbejde

Rosborg Gymnasium & HF ønsker som uddannelsesinstitution at tilbyde en undervisning, der både søger at styrke elevernes faglige og sociale trivsel. På Rosborg Gymnasium & HF opfattes trivsel som et levende begreb, der først og fremmest tager form i dialogen om arbejdets udførelse. I den forbindelse arbejder vi på at fremme elevers og kursisters ansvarsfølelse for deres egen og kammeraternes undervisningssituation til gavn for både det faglige og sociale undervisningsmiljø på skolen. Det er vigtigt at respektere de unge mennesker som selvstændige hele mennesker gennem imødekommenhed og viljen til at stille krav, således at uddannelsen både får en faglig, kulturel og almen karakter.
Drøftelser mellem elever, lærere og ledelse af resultaterne af den årlige måling af undervisningsmiljø og elevtrivsel indgår derfor som et fast element i vores evalueringsarbejde ligesom den løbende evaluering af undervisningen i fagene. 

WEB & FILM: MARGINAL.DK