HERE WE ARE: Vestre Engvej 61 · 7100 Vejle · Tlf. 7583 2322 · Kontortid 7.30-15.30 · rosborg@rosborg-gym.dk


Rosborg - borg og voldsted

Overdragelsesdokument fra 1406

Gennem århundreder har man i Vejle vidst, at der ude i engene vest for byen lå rester af en gammel borg. 

Pensioneret lektor fra Rosborg, Anders Grosen, har skrevet en beretning om det gamle Rosborg, der er forsynet med alle relevante historiske kilder.

"Vejles berømte forfatter Harald Kidde skriver i romanen Åge og Else, som udkommer i 1902-03: "Om Sommeren løb Tue og Anton ud over de store Enge, hørte Blæsten flyve og Fuglene synge, løb efter Skyernes Skygger med "Rigmor" bjæffende i Hælene, sprang over de vandblinkende Grøfter og satte Skibene ud at sejle i dens roligt glidende Vande, hvor Græsset var frodigst, og Iris groede tæt og gult.

I et Bøsseskuds Afstand fra Birtes Hytte lå der en lille, rund Høj, beklædt med fire, fem høje Elme, der hed Herrehovedet, fordi den lignede en Ridders fjerbuskede Hjælm, og her fortalte Sagnet, havde der fordum ligget en lille Borg, Rosborg, hvortil Munkene inde fra Byens gamle Kloster var tyet ud, da Kong Abel afbrændte deres Hjem. Men i endnu ældre Tid gik Fjorden helt op i Engene, helt ud til Skibet Kirke og Kølholt Gård, hvor man nu kunne pløje rustrøde Ankre op, og da lå Byen op ad Skrænterne, mens Bankerne længere ude spejlede deres Skove i det urolige Vand.

De mange Grøfter var Minder om den Gang. På Herrehovedet rejste Tue og Anton atter Rosborg af de mange Kampestene, som lå der, og sad på Murene og skuede ud over Engen, mens de gamle Elmes tunge Sus hviskede dem Eventyr om henfarne Stunder og Slægter." Dette landskab kan genfindes på P. C. Skovgaards maleri fra 1857: Den store Eng ved Vejle - Skitse, som hænger på Vejle Museum."

Læs og evt. download hele Anders Grosens artikel HER

 

WEB & FILM: MARGINAL.DK