HERE WE ARE: Vestre Engvej 61 · 7100 Vejle · Tlf. 7583 2322 · Kontortid 7.30-15.30 · rosborg@rosborg-gym.dk


Engene vest for Vejle - Kulturlandskabet i støbeskeen

Pensioneret lektor fra Rosborg, Anders Grosen, fortæller her om, hvordan engene vest for Vejle har udviklet sig frem til vore dage.

"Vejle opstod i middelalderen og blev en lille købstad, men byen stod næsten stille i de følgende århundreder. J. P. Trap beskrev i 1859 i sin store værk om Danmark denne stille by således: " Høje Bakker, for en stor Deel bevoxede med Skov, omgive Byen saavel mod Syd, som mod Nord. Disse, Vejle-Aaens Dalstrøg mod Vest, samt Fjorden mod Øst, give Byen en særdeles Skjøn Beliggenhed. Selve Byen er velbygget, dog med et vist landligt Præg, der gør et hyggeligt Indtryk." Denne lyriske skildring i et ellers nøgternt værk viser, hvordan samtiden opfattede Vejle.

Vi har en række smukke billeder af Vejle og omegn, inden den moderne udvikling vækkede byen af Tornrosesøvnen. Flere af dem hænger på Vejle Kunstmuseum, og de er flotte og stemningsfulde, men man må naturligt spørge sig selv om, hvor skildringen af virkeligheden slutter, og kunstnerens fantasi tager over. Vi vil her se lidt nærmere på to malerier, som P. C. Skovgaard malede. D. 20. juli 1857 "Den store Eng ved Vejle - skitse. Sommereftermiddag" og i 1867 "Den store Eng ved Vejle. Sommereftermiddag". Begge hænger på Vejle Kunstmuseum."

 Læs og evt. download hele Anders Grosens beretning HER

WEB & FILM: MARGINAL.DK