HERE WE ARE: Vestre Engvej 61 · 7100 Vejle · Tlf. 7583 2322 · Kontortid 7.30-15.30 · rosborg@rosborg-gym.dk


Beslutningen om at etablere Rosborg Gymnasium & HF blev truffet i starten af 1970'erne. Såvel den daværende undervisningsminister Villy Sørensen som amtsrådspolitikere og byrådspolitikere i lokalområdet var stærkt involverede i drøftelserne af, om der nu også var et reelt behov for at etablere endnu et gymnasium i området. 

Vigand Rasmussen, der har en lang karriere som underviser på Rosborg bag sig og nu er pensioneret, fortæller her historien om, hvorfor og hvordan Rosborg Gymnasium & HF blev etableret i 1970'erne.

WEB & FILM: MARGINAL.DK