HERE WE ARE: Vestre Engvej 61 · 7100 Vejle · Tlf. 7583 2322 · Kontortid 7.30-15.30 · rosborg@rosborg-gym.dk


STX- Studentereksamen

Elever der er optaget med studiestart august 2017 og frem

Oversigt over de studieretninger vi udbyder finder du HER

Du kan også læse en kort beskrivelse af alle vores STX-studieretninger i vores info-brochure, som du finder HER 

Gymnasieforløbet består af et grundforløb, der varer fra august til november, og derefter går du i gang med dit studieretningsforløb.

Uanset hvilken studieretning du vælger, skal du have dansk, historie, matematik, fysik, samfundsfag,religion, oldtidskundskab, idræt og engelsk, samt 1 kunstnerisk fag og 1 ekstra fremmedsprog. Normalt skal du også have 2 af fagene biologi, kemi, naturgeografi og informationsteknologi. Hvilke valgfag, du kan vælge, afhænger af dit valg af studieretning og hvilket fremmedsprog, du vælger.

Den samlede STX-uddannelse består af:

  • grundforløb og studieretningsforløb
  • obligatoriske fag
  • studieretningsfag
  • valgfag 
  • studieretningsprojekt

Klassen undervises normalt samlet. I valgfag og 2. fremmedsprog kan hold sammensættes på tværs af klasserne. Valgfagshold kan normalt oprettes ved mindst 10 tilmeldte elever.

 

Elever der er optaget på uddannelsen og startet før august 2017

Gymnasieforløbet består af et grundforløb på ½ år efterfulgt af 2½ års studieretningsforløb.

Det samlede forløb består af

  • obligatoriske fag  
  • studieretningsfag
  • valgfag 
  • studieretningsprojekt

Fagene er inddelt i A-,B- og C-niveau, hvor A er højeste niveau.

Klassen undervises normalt samlet. I valgfag og 2. fremmedsprog kan hold sammensættes på tværs af klasserne. Valgfagshold kan normalt oprettes ved mindst 10 tilmeldte elever.

Hvis du har brug for at vide mere om adgangskravene til den uddannelse, du ønsker at komme ind på efter din hf- eller stx-eksamen, vil det være en god ide at tjekke denne artikel om adgangskrav til de videregående uddannelser i Uddannelsesguiden.dk 

WEB & FILM: MARGINAL.DK