HERE WE ARE: Vestre Engvej 61 · 7100 Vejle · Tlf. 7583 2322 · Kontortid 7.30-15.30 · rosborg@rosborg-gym.dk


Biologi A - Matematik B - Idræt B

I denne studieretning er der fokus på menneskets krop og betydningen af fysisk aktivitet - både i teori og i praksis. Ud over kroppen er der fokus på naturens mangfoldigheder med undersøgelser i bl.a. vadehavet, åen og skoven. Vi fordyber os i begreber som sundhed, livsstilssygdomme, doping og økologi, og sammen giver biologi og idræt dig en bred og dyb forståelse af kroppen og dens udfoldelse i naturen. Fagene biologi, idræt og matematik vil ligeledes gå i samspil med de humanistiske og samfundsvidenskabelige fag (foreningsidræt, idrætshistorie, idrætspsykologi, idrætskultur, kropskultur, politisk redskab mm.). Undervisningen vil veksle mellem klasseundervisning, gruppearbejde, laboratorieøvelser, ekskursioner, fysisk aktivitet (i hallen og på udendørsanlægget) og undersøgelser af naturen (feltundersøgelser, friluftsliv og kajak).

Studieretningen giver adgang til de fleste sundhedsvidenskabelige  uddannelser og til mange naturvidenskabelige uddannelser.

Klik på dette link til Adgangskortet for at få overblik over hvilke uddannelser studieretningen giver dig adgang til.

WEB & FILM: MARGINAL.DK