HERE WE ARE: Vestre Engvej 61 · 7100 Vejle · Tlf. 7583 2322 · Kontortid 7.30-15.30 · rosborg@rosborg-gym.dk


Engelsk A - Samfundsfag B - Psykologi B

I denne studieretning arbejder du med at udvikle din evne til beherske det engelske sprog, både mundtligt og skriftligt, og du vil også komme til i betydeligt omfang at udvide dit kendskab til de engelsktalende landes litteratur, kultur og samfundsforhold.  I samfundsfag får du med afsæt i danske politiske, økonomiske og sociale forhold et grundlag for at analysere og forstå forskellige politiske systemer og internationale samfundsmæssige forhold af betydning for Danmark. Kombinationen med psykologi sætter naturligt fokus på forhold mennesker imellem i en globaliseret verden.

Studieretningen giver adgang til de fleste humanistiske uddannelser. Vælger du matematik B som valgfag giver den også adgang til de fleste samfundsvidenskabelige uddannelser.

Klik på dette link til Adgangskortet for at få overblik over hvilke uddannelser studieretningen giver dig adgang til. 

WEB & FILM: MARGINAL.DK