HERE WE ARE: Vestre Engvej 61 · 7100 Vejle · Tlf. 7583 2322 · Kontortid 7.30-15.30 · rosborg@rosborg-gym.dk


Engelsk A - Samfundsfag B - Religion B

Du kommer til at arbejde med at udvikle din evne til at beherske det engelske sprog mundtligt og skriftligt og med at udvide dit kendskab til engelsktalende landes litteratur, kultur og samfundsforhold. Du lærer at forholde dig analyserende til sociale, økonomiske og politiske forholds betydning for det enkelte menneske, for grupper af mennesker og for samfundet som helhed både i Danmark og internationalt. I kombinationen med religion er der fokus på, at du lærer at forstå og forholde dig til sammenhænge og spændingsfelter mellem religioner og mellem religioner og samfund.

Studieretningen giver adgang til de fleste humanistiske uddannelser. Vælger du matematik B som valgfag giver den også adgang til de fleste samfundsvidenskabelige uddannelser.

Klik på dette link til Adgangskortet for at få overblik over hvilke uddannelser studieretningen giver dig adgang til. 

WEB & FILM: MARGINAL.DK