HERE WE ARE: Vestre Engvej 61 · 7100 Vejle · Tlf. 7583 2322 · Kontortid 7.30-15.30 · rosborg@rosborg-gym.dk


Matematik A - Fysik B - Kemi B

Denne studieretning giver dig en bred naturvidenskabelig indsigt. Du arbejder med aktuelle teknologiske, naturfaglige og sundhedsmæssige problemstillinger, hvor matematik, fysik og kemi spiller en væsentlig rolle, og du oplever, at de naturvidenskabelige fag supplerer hinanden. Du arbejder med logik, matematisk ræsonnement, opbygning af matematisk teori og matematisk bevisførelse, og du laver eksperimenter, opbygger teorier og anvender dem i praksis.

Studieretningen giver adgang til alle sundhedsvidenskabelige og de fleste naturvidenskabelige uddannelser.

Klik på dette link til Adgangskortet for at få overblik over hvilke uddannelser studieretningen giver dig adgang til.

WEB & FILM: MARGINAL.DK