HERE WE ARE: Vestre Engvej 61 · 7100 Vejle · Tlf. 7583 2322 · Kontortid 7.30-15.30 · rosborg@rosborg-gym.dk


Musik A - Engelsk A - Mediefag C

Denne studieretning har fokus på fagene musik og engelsk. I faget musik kommer du både til at arbejde med praktisk musikudøvelse og med musikteori og -historie. I engelsk kommer du til at arbejde med at udvikle din evne til at beherske det engelske sprog mundtligt og skriftligt og med at udvide dit kendskab til de engelsktalende landes litteratur, kultur og samfundsforhold.  

I mediefag kommer du til at arbejde med analyse af film og tv-produktioner, og du vil få øvelse i praktisk filmproduktion.

Se en lille film om musiklivet på Rosborg HER.


Studieretningen giver adgang til de fleste humanistiske uddannelser.

Klik på dette link til Adgangskortet for at få overblik over hvilke uddannelser studieretningen giver dig adgang til. 


WEB & FILM: MARGINAL.DK