Elevdemokrati

På Rosborg er det er eleverne, der er i centrum. Elevrådet er talerør for eleverne på skolen, og gennem elevrådet formidles elevernes forslag til ændringer og forbedringer på vores skole.

Rosborgs elever er repræsenteret i vores skolebestyrelse og i alle skolens tværgående råd og udvalg.


Elevråd

Elevrådet på Rosborg Gymnasium & HF varetager gennem samarbejde med ledelse, lærere og øvrige personalegrupper elevernes fælles interesser på skolen. 

Alle elever kan komme med forslag og idéer til elevrådet.

Læs mere om elevrådet her.


Fester på Rosborg

Fester og caféer er en del af livet som hf- og gymnasieelev

I løbet af året arrangerer Rosborgs festudvalg Bacchus en række elevfester og Musikkens Venner står for at arrangere fredags-café. Dertil kommer introfest for alle 1. klasserne, Gallafesten i 2. hf/3.g samt sidste skoledag og dimissionsfest for afgangsklasserne. Læs mere om skolens fester her.


Månedens elever

Anna 3.t & Naja 3.f yder en stor og dedikeret indsats for klimaet, og det synes vi, de fortjener anerkendelse for. Derfor er de udnævnt til månedens elever marts 2019...

Læs mere her.


Udvekslingselever

Der er tradition for, at der er udvekslingselever på Rosborg. Disse kommer fra mange forskellige lande, og inden for de seneste år har der været elever fra USA, Australien, Sydafrika, New Zealand, Ghana, Tyskland, Italien, Litauen, Ungarn, Brasilien, Columbia, Japan, Kina og Argentina. Læs mere her.

Studierejser

I forbindelse med ekskursioner og studieture samarbejder Rosborgs elever med andre unge i Danmark og i udlandet. Studierejserne i 2.g og i 2. hf er klassernes oplagte mulighed for at fordybe sig i fagenes internationale dimensioner, og ofte foregår rejserne med udgangspunkt i et eller to af studieretningsfagene. Læs mere om studierejserne her.


Ungekontakten

Ungekontakten er et tilbud til alle unge mellem 13-17 år i Vejle Kommune. Her kan du som ung hurtigt og nemt få rådgivning, vejledning eller bare en snak. Du er velkommen, uanset om du synes, dine problemer er små eller store. Problemer kan være lettere at klare, hvis man har nogen at dele dem med. Læs mere her.

SPOR 18 - anonym rådgivning

Er du over 18 år? Så kan du få hjælp til at tackle udfordringer som ensomhed, tristhed, angst og stress hos den anonyme rådgivning SPOR18. Læs mere om tilbuddet og kontaktinfo her.