ELEVER PÅ STX

De første eksamener på STX afholdes i oktober som afslutning på grundforløbet. Derudover afholdes mundtlige og skriftlige eksamener i sommerterminen (maj-juni) efter 1g, 2g, 3g. Evt. sygeeksamen afholdes i august.

Dertil kommer afholdelse af terminsprøver og øvrige interne prøver. Hvert år skal elever i 1.g og 2.g til årsprøve i et eller flere fag.

 

Antal eksamener på STX

I løbet af gymnasietiden skal man til mindst 10 eksamener incl. det obligatoriske studieretningsprojekt (SRP) og prøve i skriftlig dansk på A-niveau. For hvert ekstra A-niveaufag øges antallet af prøver med et tilsvarende antal prøver.

Mindst 3 eksamener skal være skriftlige og mindst 3 skal være mundtlige.

Eleverne skriver studieretningsprojekt i foråret i 3.g og eksamineres mundtligt i studieretningsprojektet ved sommereksamen i 3.g.

 

ELEVER PÅ HF

Den første eksamen på HF afholdes i januar måned. Det er en eksamen i enten idræt C eller i det kunstneriske fag C, eleven har haft i 1.hf i efterårssemestret. I december/januar er der eksamen i kultur- og samfundsfaggruppen i 2.hf.

Derudover afholdes mundtlige og skriftlige eksamener i sommerterminen (maj-juni) efter 1.hf og 2.hf. Evt. sygeeksamen afholdes i august.

Dertil kommer afholdelse af terminsprøver og øvrige interne prøver.

HF-elever skriver en større skriftlig opgave (SSO) i foråret i 2.hf. 

Antal eksamener på HF

På HF skal man normalt til eksamen i alle fag.

TJEK LECTIO
Eksamensplanen offentliggøres i Lectio, hvor du på din forside kan se, hvornår du skal til eksamen. Du har pligt til at logge ind og orientere dig på Lectio, så du ved, hvor og hvornår din eksamen foregår. Dette er den eneste information, du får om din eksamensplan, og det er dit eget ansvar at møde rettidigt frem efter denne plan.

Gennem hele eksamensperioden kan der forekomme ændringer i eksamenstidspunkter. Sker der ændringer i eksamensplanen vil det fremgå i Lectio, så hold løbende øje med oplysningerne her.

Ved skriftlig eksamen skal du komme i god tid før og sidde på din plads og være klar i eksamenslokalet absolut senest 15 minutter før eksamen går i gang. Tjek Lectio for nærmere instruktion om hvor og hvornår, du skal møde ind.

Ved mundtlig eksamen skal du også møde frem i god tid før din eksamen går i gang - dvs. senest en eksamination før du skal op.

 

RING VED SYGDOM ELLER FORSINKELSE
Hvis du bliver syg, skal du henvende dit til skolens kontor senest 15 minutter før din eksamen går i gang.  
Hvis du kan se, at du bliver forsinket, og du ikke helt kan nå at møde til dit givne tidspunkt, skal du så hurtigt som muligt kontakte kontoret på tlf. 75832322. Når du kommer til skolen, skal du straks gå ind på kontoret for at give besked om, at nu er du mødt. Du må ikke gå ind i eksamenslokalet uden denne tilladelse. Ifølge reglerne er det rektor, der afgør, om du efterfølgende kan gå til eksamen.

VIS HENSYN 

Når du opholder dig på skolen skal du vise hensyn. Vi har to hovedregler i eksamensperioden:

1) Foran eksamenslokalerne må der kun opholde sig eksaminander: den der venter på karakter og den, der venter på at trække spørgsmål / blive eksamineret.

2) Indgang / udgang ifm. eksamen må kun ske gennem de sædvanlige indgange i blokkene.

MOBILTELEFONEN MÅ IKKE MEDBRINGES I EKSAMENS- OG FORBEREDELSESLOKALER

Du må ikke kommunikere med omverdenen hverken i forberedelsen eller under eksaminationen. Derfor skal mobiltelefon slukkes helt og afleveres ved indgangen, inden en prøve starter.

Brug af mobilt bredbånd, ad-hoc netværk, telefon mv. betragtes som snyd.

Fælles forberedelseslokaler

Ved nogle eksamener vil der være fælles forberedelseslokale.  Det vil være anført i note på prøveholdet, der hvor det er tilfældet. Det gælder primært for eksamener i fagene dansk og historie. Her vil der være en vagt til stede i lokalet for at sørge for, at der er ro og mulighed for fordybelse, og eleverne vil så vidt muligt være afskærmet fra hinanden.

 

Gældende regler for afholdelse af eksamen findes i de enkeltes fags bestemmelser på stx og hf (se fag og læreplaner) og i eksamensbekendtgørelsen.