Elevrådet repræsenterer eleverne på Rosborg, og varetager deres interesser gennem samarbejde med skolens ledelse, lærere, øvrige personalegrupper og elevforeninger. Elevrådet på Rosborg består af to organer: et elevråd bestående af klasserepræsentanter, og en elevrådsbestyrelse som udfører det reelle elevrådsarbejde.

I elevrådet på Rosborg tager vi imod alle forslag fra skolens elever med åben hånd. Det sker oftest på vores generalforsamling i august og januar måned. I august vælges de klasse-repræsentanter, der udgør elevrådet, og i januar vælges medlemmerne til elevrådsbestyrelsen. Elevrådet kan til enhver tid kontaktes gennem diverse medier, og vores postkasse.

Derudover sørger elevrådet for, at eleverne på Rosborg Gymnasium & HF har mulighed for at deltage i diverse kampagner og årlige nationale og interne arrangementer.

Elevrådet er i forbindelse med alle skolens nedsatte udvalg.

 

Kontakt elevrådet:

Vil man udefra i kontakt med elevrådet på Rosborg, kan man skrive en e-mail til elevraadet@slet-dette.rosborg-gym.dk


Medlemmer i skoleåret 2022-2023:

Formand: Frederik Lynge Overgaard 3.x

Næstformand: Ahtisan Sundarampillai 3.y

Kasserer: Natja Lykke Kruse 2.r

Menige medlemmer:

Alma Hindborg Madsen 2.f

Lotte Kjær Høgsberg Johansen 2.a

Louise Dalsgaard 3.t

Nanna Richardy Grønnebæk 3.x

Sofia Baun Christensen 2.r

Stine Stougård 3.uKunstudvalget: Alma Hindborg Madsen 2.f  &  Stine Stougård 3.u

 

Rosborgs bestyrelse: Didi Cordula Else Nielsen 3.x og Johannes Lychegaard Stidsen 3.k

SoMe-Ansvarlige: Ahtisan Sundarampillai 3.y, Alma Hindborg Madsen 2.f  & Louise Dalsgaard 3.t. (Ahtisan: Mail, Alma: Facebook, Louise: Instagram)

Kantinebrugerrådet: Kasper Nygart Carlsen 2.j & Rasmus Andreasen 2.z

DGS-gruppen:  Frederik Lynge Overgaard 3.x, 

DGS SydMidt Bestyrelsesmedlemmer:  Frederik Overgaard 3.x

Plenum ansvarlige: Ahtisan Sundarampillai 3.y, Alma Hindborg Madsen 2.f  & Louise Dalsgaard 3.t