Elevrådet repræsenterer eleverne på Rosborg, og varetager deres interesser gennem samarbejde med skolens ledelse, lærere, øvrige personalegrupper og elevforeninger. Elevrådet på Rosborg består af to organer: et elevråd bestående af klasserepræsentanter, og en elevrådsbestyrelse som udfører det reelle elevrådsarbejde.

I elevrådet på Rosborg tager vi imod alle forslag fra skolens elever med åben hånd. Det sker oftest på vores generalforsamling i august og januar måned. I august vælges de klasse-repræsentanter, der udgør elevrådet, og i januar vælges medlemmerne til elevrådsbestyrelsen. Elevrådet kan til enhver tid kontaktes gennem diverse medier, og vores postkasse.

Derudover sørger elevrådet for, at eleverne på Rosborg Gymnasium & HF har mulighed for at deltage i diverse kampagner og årlige nationale og interne arrangementer.

Elevrådet er i forbindelse med alle skolens nedsatte udvalg.

Du kan møde elevrådsformanden og næstformanden her

Kontakt elevrådet:

Vil man udefra i kontakt med elevrådet på Rosborg, kan man skrive en e-mail til elevraadet@slet-dette.rosborg-gym.dk


Medlemmer i skoleåret 2020-2021:

Martin Elbæk, 3.e: formand

Alice Kapinga, 3.x

Anna Jeppesen, 2.k: bestyrelsesmedlem i DGS region syd-midt

Jenin El-Merie, 3.a

Julie Østergaard, 2.r: næstformand

Karoline Bodilsen, 2.x: referent, praktikantansvarlig

Mads Kristensen, 2.f: kunstudvalget

Marie Bjerregaard, 2.t

Renee Klausen, 3.m: kasserer

Sebastian Arentoft, 3.e: SoMe-ansvarlig