Elevrådet repræsenterer eleverne på Rosborg, og varetager deres interesser gennem samarbejde med skolens ledelse, lærere, øvrige personalegrupper og elevforeninger. Elevrådet på Rosborg består af to organer: et elevråd bestående af klasserepræsentanter, og en elevrådsbestyrelse som udfører det reelle elevrådsarbejde.

I elevrådet på Rosborg tager vi imod alle forslag fra skolens elever med åben hånd. Det sker oftest på vores generalforsamling i august og januar måned. I august vælges de klasse-repræsentanter, der udgør elevrådet, og i januar vælges medlemmerne til elevrådsbestyrelsen. Elevrådet kan til enhver tid kontaktes gennem diverse medier, og vores postkasse.

Derudover sørger elevrådet for, at eleverne på Rosborg Gymnasium & HF har mulighed for at deltage i diverse kampagner og årlige nationale og interne arrangementer.

Elevrådet er i forbindelse med alle skolens nedsatte udvalg.

Du kan møde elevrådsformanden og næstformanden her

Kontakt elevrådet:

Vil man udefra i kontakt med elevrådet på Rosborg, kan man skrive en e-mail til elevraadet@slet-dette.rosborg-gym.dk


Medlemmer i skoleåret 2020-2021:

Lukas Hunnerup 1.r er formand (lukas.hunnerup@gmail.com)

Mads Kristensen 2.f er næstformand

Karoline Bodilsen 2.x er referent og kasserer

Anna Jeppesen 2.k og Mads Kristensen 2.f er i skolebestyrelsen

Marie Bjerregaard 2.t og Louise Dalsgaard 1.t er SoMe-ansvarlige

Mads Kristensen 2.f, Tania Abedin 2.u og Siv Luxhøj 1.t er i kunstudvalget

Marie Bjerregaard 2.t og Frederik Overgaard 1.x er i kantineforbrugerrådet

Anna Jeppesen 2.k, Karoline Bodilsen 2.x, Frederik Overgaard 1.x, Tania Abedin 2.u og Lukas Hunnerup 1.r er i dgs-gruppen af 5 personer. (Hvem der skal i bestyrelsen der er ikke besluttet endnu)

Lukas Hunnerup 1.r, Louise Dalsgaard 1.t og Frederik Overgaard 1.x er plenumansvarlig