Elevrådet repræsenterer eleverne på Rosborg, og varetager deres interesser gennem samarbejde med skolens ledelse, lærere, øvrige personalegrupper og elevforeninger. Elevrådet på Rosborg består af to organer: et elevråd bestående af klasserepræsentanter, og en elevrådsbestyrelse som udfører det reelle elevrådsarbejde.

I elevrådet på Rosborg tager vi imod alle forslag fra skolens elever med åben hånd. Det sker oftest på vores generalforsamling i august og januar måned. I august vælges de klasse-repræsentanter, der udgør elevrådet, og i januar vælges medlemmerne til elevrådsbestyrelsen. Elevrådet kan til enhver tid kontaktes gennem diverse medier, og vores postkasse.

Derudover sørger elevrådet for, at eleverne på Rosborg Gymnasium & HF har mulighed for at deltage i diverse kampagner og årlige nationale og interne arrangementer.

Elevrådet er i forbindelse med alle skolens nedsatte udvalg.

Du kan møde elevrådsformanden og næstformanden her

Kontakt elevrådet:

Vil man udefra i kontakt med elevrådet på Rosborg, kan man skrive en e-mail til elevraadet@slet-dette.rosborg-gym.dk


Medlemmer i skoleåret 2020-2021:

Formand: Anna Jeppesen 2.k (Jeppesen.anna@gmail.com)

Næstformand: Karoline Bodilsen 2.x
Kasserer: Frederik Overgaard 1.x
Referent: Karoline Bodilsen 2.x

Menige medlemmer:
Marie Bjerregaard 2.t
Louise Dalsgaard 1.t
Siv Luxhøj 1.t
Mads Kristensen 2.e
Lukas Hunnerup 1.r
Tania Abedin 2.u
Nanna Grønnebæk 1.x

Kunstudvalget: Tania Abedin & Siv Luxhøj

Skolebestyrelsen: Anna Jeppesen (andet medlem ikke valgt endnu)

SoMe-Ansvarlige: Marie Bjerregaard & Louise Dalsgaard

Kantineforbrugerrådet: Marie Bjerregaard & Frederik Overgaard

DGS-gruppen: Anna Jeppesen, Karoline Bodilsen, Frederik Overgaard, Tania Abedin & Lukas Hunnerup.

DGS SydMidt Bestyrelsesmedlemmer: Karoline Bodilsen & Frederik Overgaard

Plenum ansvarlige: Anna Jeppesen, Louise Dalsgaard & Frederik Overgaard