Elevrådet repræsenterer eleverne på Rosborg, og varetager deres interesser gennem samarbejde med skolens ledelse, lærere, øvrige personalegrupper og elevforeninger. Elevrådet på Rosborg består af to organer: et elevråd bestående af klasserepræsentanter, og en elevrådsbestyrelse som udfører det reelle elevrådsarbejde.

I elevrådet på Rosborg tager vi imod alle forslag fra skolens elever med åben hånd. Det sker oftest på vores generalforsamling i august og januar måned. I august vælges de klasse-repræsentanter, der udgør elevrådet, og i januar vælges medlemmerne til elevrådsbestyrelsen. Elevrådet kan til enhver tid kontaktes gennem diverse medier, og vores postkasse.

Derudover sørger elevrådet for, at eleverne på Rosborg Gymnasium & HF har mulighed for at deltage i diverse kampagner og årlige nationale og interne arrangementer.

Elevrådet er i forbindelse med alle skolens nedsatte udvalg.

 

Kontakt elevrådet:

Vil man udefra i kontakt med elevrådet på Rosborg, kan man skrive en e-mail til elevraadet@slet-dette.rosborg-gym.dk


Medlemmer i skoleåret 2021-2022:

Formand: Anna Jeppesen 3.k (Jeppesen.anna@gmail.com)

Næstformand: Karoline Bodilsen 3.x
Kasserer: Frederik Overgaard 2.x
Referent: Lotte Johansen 1gc

Menige medlemmer:

Marie Bjerregaard 3.t

Louise Dalsgaard 2.t

Mads Kristensen 3.e

Lukas Hunnerup 2.r

Tania Abedin 3.u

Nanna Grønnebæk 2.x

Ahtisan Sundarampillai 2.yKunstudvalget: Tania Abedin 3.u & Ahtisan Sundarampillai 2.y

Skolens bestyrelse: Didi Cordula Else Nielsen 2.x og Johannes Lychegaard Stidsen 2.k


SoMe-Ansvarlige: Marie Bjerregaard 3.t & Louise Dalsgaard 2.t

Kantinebrugerrådet: Kasper Nygart Carlsen 1.j & Rasmus Andreasen 1.z

DGS-gruppen: Anna Jeppesen 3.k, Karoline Bodilsen 3.x, Frederik Overgaard 2.x, Tania Abedin 3.t & Lukas Hunnerup 2.r.

DGS SydMidt Bestyrelsesmedlemmer: Karoline Bodilsen 3.x & Frederik Overgaard 2.x

Plenum ansvarlige: Anna Jeppesen 3.k, Louise Dalsgaard 2.t & Frederik Overgaard 2.x