Elevrådet repræsenterer eleverne på Rosborg, og varetager deres interesser gennem samarbejde med skolens ledelse, lærere, øvrige personalegrupper og elevforeninger. Elevrådet på Rosborg består af to organer: et elevråd bestående af klasserepræsentanter, og en elevrådsbestyrelse som udfører det reelle elevrådsarbejde.

I elevrådet på Rosborg tager vi imod alle forslag fra skolens elever med åben hånd. Det sker oftest på vores generalforsamling i august og januar måned. I august vælges de klasse-repræsentanter, der udgør elevrådet, og i januar vælges medlemmerne til elevrådsbestyrelsen. Elevrådet kan til enhver tid kontaktes gennem diverse medier, og vores postkasse.

Derudover sørger elevrådet for, at eleverne på Rosborg Gymnasium & HF har mulighed for at deltage i diverse kampagner og årlige nationale og interne arrangementer.

Elevrådet er i forbindelse med alle skolens nedsatte udvalg.

 

Kontakt elevrådet:

Vil man udefra i kontakt med elevrådet på Rosborg, kan man skrive en e-mail til elevraadet@slet-dette.rosborg-gym.dk


Medlemmer i skoleåret 2021-2022:

Formand: Frederik Lynge Overgaard 2.x

Næstformand: Ahtisan Sundarampillai 2.y

Kasserer: Natja Lykke Kruse 1.r

Menige medlemmer:

Alma Hindborg Madsen 1.f

Lotte Kjær Høgsberg Johansen 1.a

Louise Dalsgaard 2.t

Nanna Richardy Grønnebæk 2.x

Sofia Baun Christensen 1.r

Stine Stougård 2.uKunstudvalget: Alma Hindborg Madsen 1.f  &  Stine Stougård 2.u

 

Rosborgs bestyrelse: Didi Cordula Else Nielsen 2.x og Johannes Lychegaard Stidsen 2.k

SoMe-Ansvarlige: Ahtisan Sundarampillai 2.y, Alma Hindborg Madsen 1.f  & Louise Dalsgaard 2.t. (Ahtisan: Mail, Alma: Facebook, Louise: Instagram)

Kantinebrugerrådet: Kasper Nygart Carlsen 1.j & Rasmus Andreasen 1.z

DGS-gruppen: Karoline Bodilsen 3.x, Frederik Lynge Overgaard 2.x, T

DGS SydMidt Bestyrelsesmedlemmer: Karoline Bodilsen 3.x & Frederik Overgaard 2.x

Plenum ansvarlige: Ahtisan Sundarampillai 2.y, Alma Hindborg Madsen 1.f  & Louise Dalsgaard 2.t