Fester og caféer er en del af livet som hf- og gymnasieelev

I løbet af året arrangerer Rosborgs festudvalg Bacchus en række elevfester og Musikkens Venner står for at arrangere fredags-café. Dertil kommer introfest for alle 1. klasserne, Gallafesten i 2. hf/3.g samt sidste skoledag og dimissionsfest for afgangsklasserne. 

Festerne afholdes fra kl. 19.00 til 00.00, mens fredags-caféer er sociale arrangementer, der varer 2 timer. Datoer for festerne og caféerne kan ses i Lectio. Fester og caféer er kun for skolens elever.

 

Regler omkring alkohol

Til fester og caféer, hvor der ikke er undervisning den efterfølgende dag kan eleverne købe alkohol (dog ikke stærk spiritus). Elever må ikke selv medbringe drikkevarer til arrangementerne. Der er 2 lærere (Claus Due og Jakob Vinther), der deltager ved alle skolens fester og caféer. De tager sig godt af eleverne og kontakter straks forældrene, hvis der skulle opstå problemer (det er derfor vigtigt, at skolen har opdaterede kontaktoplysninger)

 

Rygning forbudt på Rosborg

Ifølge rygeloven er det ulovligt at ryge på skolens matrikel. Dette gælder også til fester.