Som elev på Rosborg Gymnasium & HF kan du deltage i f.eks. elevidræt eller du kan tage et sprogcertifikat. Læs mere på fanebladene herunder:

ElevIdræt er oprettet, for at elever på Rosborg Gymnasium & HF kan have glæde af hallen, når denne ikke er i brug. ElevIdræt er finansieret af et enkeltbeløb fra skolen, og kører herefter for egne midler. Det betyder, at alt nyt materiel vil blive finansieret af medlemmernes kontingent og foreningen selv betaler, når bolde eller udstyr smides væk eller går i stykker.

Hvis man vil være medlem, kan man kontakte kontoret og her betale et årligt kontingent på 100,- for adgang til hallen, halbooking og to kasser med alverdens udstyr. Her skrives også under på, at alle regler vil blive fulgt, og at aktiviteterne sker på eget ansvar.

Sprogcertifikater - til dig der ikke kan få sprog nok

Rosborg Gymnasium & HF tilbyder uden for den almindelige undervisning mulighed for, at man kan følge undervisning, der fører frem til eksamen i internationalt anerkendte sprogcertifikater. Det gælder undervisning i engelsk, der kan afsluttes med Cambridge Certificate, undervisning i tysk, hvor man kan tage Goethe Zertifikat, samt fra 2014 undervisning i fransk målrettet de officielle DELF-prøver, Diplômes d'études en langue française, og undervisning i spansk der er målrettet sprogcertifikatet DELE - Diploma de Español como Lengua Extranjera. 

I modsætning til den almindelige undervisning er der ingen lektier til timerne. Der er heller ikke mødepligt. På grund af, at indholdet i undervisningen i sprogcertifikaterne er væsentlig anderledes end i den almindelige sprogundervisning, er det vigtigt, at man følger store dele af undervisningen. Den skal nemlig træne i de elementer, man bliver prøvet i til den endelige eksamen. Denne afholdes i løbet af foråret eller i forsommeren.

Med et internationalt anerkendt certifikatet i hånden er man godt stillet, hvis man f.eks. ønsker at tage et studieophold eller job i udlandet eller blot ønsker at have ekstra gode kort på hånden i sit fremtidige karriereforløb i jobs, hvor særlige sprogkundskaber er krævet.

Undervisningen er tilrettelagt som ekstra undervisning om eftermiddagen, onsdag eftermiddage sammen med Rosborgs øvrige frivillige aktiviteter. For elever på skolen er undervisningen gratis, men man skal selv betale for materialer og prøve.