På stx gives eleverne standpunktskarakterer tre gange om året, i oktober/november, februar/marts og i maj. Karakteren i maj er en standpunktskarakter og årskarakter. Hertil kommer terminsprøvekarakterer, årsprøvekarakterer og eksamenskarakterer.

På hf gives eleverne tre gange om året, i oktober/november, i februar/marts og i maj en skriftlig evaluering af deres indsats og niveau. evalueringen oplyses på skolens intranet, Lectio. 

Undervisningsministeriet får udarbejdet en lang række statistikker om de gymnasiale uddannelser med baggrund i Loven om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne. Se uddannelsens mål jf. Gymnasieloven.

databanken, der er Undervisningsministeriets offentlige database med nøgletal om uddannelserne i Danmark, kan du bl.a. finde overblik over centrale tal for Rosborg Gymnasium & HF 2020:

Overblik STX

Overblik HF