På stx gives eleverne standpunktskarakterer tre gange om året, i oktober/november, februar/marts og i maj. Karakteren i maj er en standpunktskarakter og årskarakter. Hertil kommer terminsprøvekarakterer, årsprøvekarakterer og eksamenskarakterer.

På hf gives eleverne tre gange om året, i oktober/november, i februar/marts og i maj en skriftlig evaluering af deres indsats og niveau. evalueringen oplyses på skolens intranet, Lectio.