I løbet af dit første år på HF skal du have følgende fag: dansk, engelsk, matematik, NF (naturvidenskabelig faggruppe med kemi, naturgeografi og biologi), KS (kultur- og samfundsfagsgruppen med samfundsfag, historie og religion) samt idræt eller et kunstnerisk fag.

Idræt eller det kunstneriske fag afsluttes til jul, hvorefter engelsk starter op.

I begyndelsen af skoleåret lærer du, hvordan man arbejder på gymnasiet. Du bliver introduceret til mindset-teorien, og vi arbejder sammen på at skabe et godt læringsmiljø. Du lærer Rosborg at kende, deltager i fællesarrangementer, kommer på introtur og til introfest.

Onsdag den 12. september er der er der forældre-aften, hvor I viser, hvad I har arbejdet med i fagene. I får også mulighed for at høre mere om opbygningen af Hf og fagpakkevalget. Det er altid en god og hyggelig aften.

 

 

Praktikforløb og fagpakkevalg

I oktober er der praktikforløb, hvor forskellige uddannelser kommer til Rosborg, og du kan blive klogere på, hvad du har interesse for. I februar er der et praktikforløb mere, hvorefter du skal vælge den fagpakke, du vil følge i 2. HF.

 

Du kan vælge mellem følgende fagpakker:

·         HF Sundhed med biologi B og samfundsfag B

·         HF Pæd med samfundsfag B og psykologi C

·         HF Tech med matematik B og fysik C

·         HF Force med samfundsfag B og psykologi C