I løbet af dit første år på HF skal du have følgende fag: dansk, engelsk, matematik, NF (naturvidenskabelig faggruppe med kemi, naturgeografi og biologi), KS (kultur- og samfundsfagsgruppen med samfundsfag, historie og religion) samt idræt eller et kunstnerisk fag.

Idræt eller det kunstneriske fag afsluttes til jul, hvorefter engelsk starter op.

I begyndelsen af skoleåret deltager du i introarrangementer og bliver guidet i at tage en gymnasial uddannelse. Du bliver bl.a. introduceret til mindset-teorien, og redskaber til i fællesskab at skabe et godt læringsmiljø. Du lærer Rosborg at kende, deltager i fællesarrangementer og ekskursioner såsom studieturen i 2. HF.

I oktober er der en HF-besøgsaften, hvor I viser, hvad I har arbejdet med i fagene. I får også mulighed for at høre mere om opbygningen af HF og fagpakkevalget. I efteråret er der også en fælles HF grillaften, der arrangeres af 2.HF’erne, hvilket er en hyggelig aften.

HF Grillarrangement: onsdag den 14. september 2022 kl. 15:30. Sæt kryds i kalenderen!

HF-besøgsaften:  den 11. oktober 2022 kl. 19.00-21.00 er der HF-besøgsaften for HF-elever og forældre, hvor HF’erne fortæller om skolen og deres uddannelse. 

 

Praktikforløb og fagpakkevalg (PP)

Du skal i løbet af din 2 årig uddannelse have en række projekt og praktikforløb, der er med til at styrke dine faglige valg på HF såvel som fremtidige uddannelsesbeslutninger.

Du skal bl.a. i dansk arbejde med temaet hvad er et godt arbejdsliv i PP1 for at finde dine generelle interesser, hvad enten det er arbejdet med mennesker, teknik eller noget helt andet. I PP2 skal du arbejde med forskellige cases i 2 af vores fagpakker, så du bedst muligt kan vælge mellem følgende fagpakker:

·         HF Sundhed med biologi B og samfundsfag B

·         HF Pæd med samfundsfag B og psykologi C

·         HF StartUp med matematik B og innovation c

·         HF Force med samfundsfag B og psykologi C

I PP3 skal du beskæftige dig med, hvordan fagene kan anvendes i praksis i relation til et besøg på en uddannelsesinstitution, hvilket afsluttes med PP3 plus, hvor du undersøger dit fremtidige ønskejob og planen for at nå frem til dette.