Du starter med et grundforløb, hvor alle grundforløbsklasser har de samme fag: 

Dansk, engelsk, samfundsfag, matematik, idræt, et kunstnerisk fag (billedkunst, design og arkitektur, drama, musik, eller mediefag), naturvidenskabeligt grundforløb (NV) og almen sprogforståelse (AP)

I grundforløbet lærer du, hvordan man arbejder på gymnasiet. Du bliver introduceret til mindset-teorien, og vi arbejder sammen på at skabe et godt læringsmiljø. Du lærer Rosborg at kende, deltager i fællesarrangementer og kommer på introtur. 

Du bliver præsenteret for vores mange forskellige fag og aktiviteter, og du får vejledning, så du er godt rustet til at vælge lige præcis dén studieretning, der passer bedst til dig.

Undervisningen er tilrettelagt, så den tilgodeser forskellige elevers faglige interesser - og så den udfordrer dig fagligt.

 

Bliv godt rustet til studieretningsvalget:

Forældremøder

I løbet af grundforløbet afholder vi også møder for nye elever og deres forældre. 

Det første møde vil handle om introperioden på Rosborg, grundforløbet, studieretningerne og fag forud for undervisningen på /præsentationer af studieretninger.

I slutningen af september vil der desuden blive afholdt et aftenmøde for elever og forældre forud for elevernes valg af studieretning.

Fyraftensmøde for nye 1.g-ere og deres forældre:  torsdag den 11. august 2022 kl. 16.00 – 17.30 ved scenen på Rosborg Gymnasium & HF. 

Mødet omhandler den første tid på Rosborg, grundforløbet og valg af studieretning.

Program: 

·         Den første tid på Rosborg ved rektor Hanne Hautop og en elev

·         Studieretningsvalget ved vicerektor Rasmus Løjborg

·         Valg og karrierelæring ved en studievejleder

 ·        Gode digitale vaner ved Imran Rashid

Studieretningsaften for 1.g-ere og deres forældre:  tirsdag den 27. september 2022 kl. 19-21 på Rosborg Gymnasium & HF. Vi mødes til kort oplæg ved scenen, og herefter er der mulighed for at besøge forskellige stande rundt omkring på skolen og tale medelever, lærere, studievejledere og ledelse. 

Hver 1g-elev skal besøge 3 studieretninger: Du skal i starten af grundforløbet vælge 3 studieretninger, som du gerne vil vide mere om. Du bliver undervist 3 moduler i hver studieretning og får indblik i forskellige emner og metoder – og hvad, man kan bruge de forskellige studieretninger til. På den måde bliver du godt rustet til at tage beslutning om dit endelige studieretningsvalg.

Vejledningssamtaler ift. valg af studieretning:  Studievejlederne holder evalueringssamtaler med alle elever i uge 39-40. Formålet er at hjælpe dig med at afklare hvilken studieretninger, der egner sig bedst til dig.

Valg af studieretning og sprogfag senest fredag 7/10 2022 kl.8.00 .Senest på dette tidspunkt skal du have foretaget dit endelige valg at den studieretning, du gerne vil have de næste 2 3/4 år på Rosborg.

Studieretningerne består af kombinationer af fag, der giver uddannelsen en særlig profil. Du skal også vælge sprogfag. Vi anbefaler, at du ser denne korte videointroduktion til hvilke fag og hvilke valgmuligheder, du har i de forskellige studieretninger: Studieretninger på Rosborg

Her kan du læse mere om valg af studieretning og om studieretningsklasser.