Du starter med et grundforløb, hvor alle grundforløbsklasser har de samme fag: 

Dansk, engelsk, samfundsfag, matematik, idræt, et kunstnerisk fag (billedkunst, design og arkitektur, drama, musik, eller mediefag), naturvidenskabeligt grundforløb (NV) og almen sprogforståelse (AP)

I grundforløbet lærer du, hvordan man arbejder på gymnasiet. Du bliver introduceret til mindset-teorien, og vi arbejder sammen på at skabe et godt læringsmiljø. Du lærer Rosborg at kende, deltager i fællesarrangementer, kommer på introtur og til introfest.

Du bliver præsenteret for vores mange forskellige fag og aktiviteter, og du får vejledning, så du er godt rustet til at vælge lige præcis dén studieretning, der passer bedst til dig.

Undervisningen er tilrettelagt, så den tilgodeser forskellige elevers faglige interesser - og så den udfordrer dig fagligt.

 

Bliv godt rustet til studieretningsvalget:

Besøg 3 studieretninger

Du skal i starten af grundforløbet vælge 3 studieretninger, som du gerne vil vide mere om. Du bliver undervist 3 moduler i hver studieretning og får indblik i forskellige emner og metoder – og hvad, man kan bruge de forskellige studieretninger til. Vi håber, at du på den måde bliver godt rustet til det endelige studieretningsvalg.

 

Forældremøder

Vi afholder 2 møder for nye elever og deres forældre i løbet af grundforløbet:

Torsdag den 15/8 2019: Fyraftensmøde kl.16.30 – 18.00 for elever og forældre om den første tid på Rosborg, grundforløbet, studieretningerne og fag forud for undervisningen på 3 forskellige studieretninger. Se vedhæftede program

Onsdag den 25/9 2019: Aftenmøde kl. 19 – 21 for elever og forældre forud for elevernes valg af studieretning. Se vedhæftede invitation.

 

Vejledningssamtaler

Studievejlederne holder evalueringssamtaler med alle elever i uge 39-40. Formålet er at hjælpe dig med at afklare hvilken studieretninger, der egner sig bedst til dig.

 

Valg af studieretning og sprogfag

Fredag 4/10 2019 kl.8.00: Frist for at vælge, hvilken studieretning du gerne vil have de næste 2 3/4 år på Rosborg. Studieretningerne består af kombinationer af fag, der giver uddannelsen en særlig profil. Du skal også vælge sprogfag.

Studieretninger på Rosborg