Du starter med et grundforløb, hvor alle grundforløbsklasser har de samme fag: 

Dansk, engelsk, samfundsfag, matematik, idræt, et kunstnerisk fag (billedkunst, design og arkitektur, drama, musik, eller mediefag), naturvidenskabeligt grundforløb (NV) og almen sprogforståelse (AP)

I grundforløbet lærer du, hvordan man arbejder på gymnasiet. Du bliver introduceret til mindset-teorien, og vi arbejder sammen på at skabe et godt læringsmiljø. Du lærer Rosborg at kende, deltager i fællesarrangementer og kommer på introtur. 

Du bliver præsenteret for vores mange forskellige fag og aktiviteter, og du får vejledning, så du er godt rustet til at vælge lige præcis dén studieretning, der passer bedst til dig.

Undervisningen er tilrettelagt, så den tilgodeser forskellige elevers faglige interesser - og så den udfordrer dig fagligt.

 

Bliv godt rustet til studieretningsvalget:

Besøg 3 studieretninger

Du skal i starten af grundforløbet vælge 3 studieretninger, som du gerne vil vide mere om. Du bliver undervist 3 moduler i hver studieretning og får indblik i forskellige emner og metoder – og hvad, man kan bruge de forskellige studieretninger til. Vi håber, at du på den måde bliver godt rustet til det endelige studieretningsvalg.

 

Forældremøder

Vi afholder 2 møder for nye elever og deres forældre i løbet af grundforløbet:

Torsdag den 13/8 2020: Fyraftensmøde for elever og forældre om den første tid på Rosborg, grundforløbet og valg af studieretning. Desuden vil vi komme ind på skolens håndtering af Corona.

Grundet faren for Corona-smitte må hver elev medbringe én forælder.

Kl: 16:00-17:00 for klasserne 1ga, 1gb, 1gc, 1gd, 1ge, 1gf, 1gg, 1gh

Kl. 17:30-18:30 for klasserne 1gi, 1gj, 1gk, 1gl, 1gm, 1gn, 1go

Her kan du se program for fyraftensmødet

 

Onsdag den 23/9 2020: Aftenmøde for elever og forældre forud for elevernes valg af studieretning. Grundet faren for Corona-smitte kommer mødet til at foregå virtuelt, sådan at eleverne logger på google meet med deres Rosborgkonto og sammen med forældre deltage i mødet. Mødetidspunkt fremgår i klassens skema.

Du kan se en videointroduktion til studieretningsvalget i 1g 2020 HER

 

Vejledningssamtaler

Studievejlederne holder evalueringssamtaler med alle elever i uge 39-40. Formålet er at hjælpe dig med at afklare hvilken studieretninger, der egner sig bedst til dig.

 

Valg af studieretning og sprogfag

Fredag 2/10 2020 kl.8.00: Frist for at vælge, hvilken studieretning du gerne vil have de næste 2 3/4 år på Rosborg. Studieretningerne består af kombinationer af fag, der giver uddannelsen en særlig profil. Du skal også vælge sprogfag.

Studieretninger på Rosborg