Du starter med et grundforløb, hvor alle grundforløbsklasser har de samme fag: 

Dansk, engelsk, samfundsfag, matematik, idræt, et kunstnerisk fag (billedkunst, design og arkitektur, drama, musik, eller mediefag), naturvidenskabeligt grundforløb (NV) og almen sprogforståelse (AP)

I grundforløbet lærer du, hvordan man arbejder på gymnasiet. Du bliver introduceret til mindset-teorien, og vi arbejder sammen på at skabe et godt læringsmiljø. Du lærer Rosborg at kende, deltager i fællesarrangementer og kommer på introtur. 

Du bliver præsenteret for vores mange forskellige fag og aktiviteter, og du får vejledning, så du er godt rustet til at vælge lige præcis dén studieretning, der passer bedst til dig.

Undervisningen er tilrettelagt, så den tilgodeser forskellige elevers faglige interesser - og så den udfordrer dig fagligt.

 

Bliv godt rustet til studieretningsvalget:

Besøg 3 studieretninger

Du skal i starten af grundforløbet vælge 3 studieretninger, som du gerne vil vide mere om. Du bliver undervist 3 moduler i hver studieretning og får indblik i forskellige emner og metoder – og hvad, man kan bruge de forskellige studieretninger til. Vi håber, at du på den måde bliver godt rustet til det endelige studieretningsvalg.

 

Fyraftensmøde for nye 1.g-ere og deres forældre:  mandag den 16. august 2021 kl. 16.00 – 17.00 / kl.17.30 – 18.30  Rosborg Gymnasium & HF (ved scenen). 

Grundet de gældende Coronaregler på uddannelsesinstitutioner afholdes arrangementet i to runder, og hver elev må kun medbringe én forælder. Tilmelding er ikke nødvendig. 

Følgende klasser møder kl. 16.00: 1ga, 1gb, 1gc, 1gd, 1ge, 1gf, 1gg, 1gh

Følgende klasser møder kl. 17.30: 1.gi, 1gj, 1gk, 1gl, 1gm, 1gn, 1go

Mødet omhandler den første tid på Rosborg, grundforløbet og valg af studieretning.

Program: 

·         Den første tid på Rosborg ved rektor Hanne Hautop og en elev

 ·         Studieretningsvalget ved vicerektor Rasmus Løjborg

·         Valg og karrierelæring ved en studievejleder

 ·         Gode digitale vaner ved Imran Rashid

 

 

Vejledningssamtaler ift. valg af studieretning

Studievejlederne holder evalueringssamtaler med alle elever i uge 39-40. Formålet er at hjælpe dig med at afklare hvilken studieretninger, der egner sig bedst til dig.

 

Valg af studieretning og sprogfag

Fredag 8/10 2020 kl.8.00: Frist for at vælge, hvilken studieretning du gerne vil have de næste 2 3/4 år på Rosborg. Studieretningerne består af kombinationer af fag, der giver uddannelsen en særlig profil. Du skal også vælge sprogfag.

Studieretninger på Rosborg