Du kan se dit skoleskema på skolens intranet Lectio HER. Vælg skoleåret 2017/18 for at finde skemaet. 

Login til Lectio udleveres i forbindelse med skolestart.