Du kan se dit skoleskema på skolens intranet Lectio HER

Login til Lectio udleveres i forbindelse med skolestart.