Kære nye 1.g- og 1.hf-elev

FØRSTE SKOLEDAG starter mandag den 13. august 2018 kl. 8.05.

Vi mødes i skolens fællesområde i kantinen, og efter en kort velkomst går du sammen med dine nye klassekammerater til din klasse, hvor et par af klassens lærere og nogle ældre elever (tutorer) har tilrettelagt et introprogram.

1. skoledag afsluttes med et fællesarrangement for hele skolen i 4. modul.

 

Husk at medbringe…

 ·   en meget rummelig taske til hjemtransport af bøger

 ·   en kuvert - mærket med navn og klasse - som indeholder:

     - Kopi af pas

     - Kopi af dit afgangsbevis fra folkeskolen

     - kr. 200,-  til dækning af udgifterne ved introaktiviteterne

 

SKEMA og KLASSEKAMMERATER

På Rosborgs hjemmeside kan du fra midt i juli 2018 se dit skema og se hvilke hold, du er kommet på.

·    Gå ind på www.rosborg-gym.dk

 ·    Klik på ”Lectio” (øverst eller nederst på hjemmesiden), og klik på skoleåret 2018/19

 ·    Under ”Hovedmenu” kan du vælge ”elev” og finde dit navn. Her kan du se dit skema, dine klassekammerater og dine lærere.

 

IT

Du får en af de første skoledage en lektion med skolens IT-vejledere, hvor du bliver introduceret til skolens intranet Lectio, får en konto i Google Apps Rosborg og gratis adgang til Office 365 fra Microsoft.  

Du skal selv anskaffe dig en computer. Det er vigtigt, at den også kan bruges offline til eksamen og i andre situationer, hvor du ikke kan komme på nettet (det kan en chromebook fx ikke).

 

INTROTUR til Vork Bakker

I løbet af ugen 16.- 24. august arrangeres en 24-timers introtur til en FDF-lejr i "Vork bakker" i Vejle Ådal. Rejsen mellem skolen og lejren foregår på egen cykel. På turen følges man med sit grundforløbshold og dine tutorer, som er elever fra de ældre Rosborg-klasser. Introturen er mobilfri. Det betyder, at alle elever afleverer deres mobiltelefon ved ankomsten til Vork Bakker og først får den tilbage ved afrejsen fra Vork Bakker næste dag. I nødstilfælde kan forældre og pårørende ringe til den lærer, der er tovholder på turen.

På stx er der 4 grundforløbshold af sted ad gangen. De tre hf-klasser er afsted sammen. Der vil hele tiden være nogle af klassernes lærere til stede.

Du vil få udleveret et detaljeret program med alle de praktiske oplysninger en af de første skoledage.

 

Fredag den 24.08.18 er der INTROFEST for alle nye elever, lærere og tutorer.