Kære nye 1.g- og 1.hf-elev

FØRSTE SKOLEDAG starter tirsdag den 13. august 2019 kl. 8.30.

Vi mødes i skolens fællesområde i kantinen, og efter en kort velkomst går du sammen med dine nye klassekammerater til din klasse, hvor klassens KK´er (klasselærer) og nogle ældre elever (tutorer) har tilrettelagt et introprogram.

 

1. skoledag afsluttes med et fællesarrangement for hele skolen ca. kl.13.10-14.30.

Normal skoledag på Rosborg er kl. 8.05 til 15.20.

Husk at medbringe…

·  en meget rummelig taske til hjemtransport af bøger

·  samtykkeerklæring vedr. billeder (sendt til dig i e-boks) skal udfyldes og afleveres

 

Du skal betale kr. 200,- til dækning af udgifterne ved introforløbet, senest mandag d. 12/8-19 Betalingen forgår over Safeticket via dette link:  https://rosborg-gym.safeticket.dk/54065/Introforloeb_paa_Rosborg

 

IT

Du får en af de første skoledage en lektion med skolens IT-vejledere, hvor du bliver introduceret til skolens intranet Lectio, får en konto i Google Apps Rosborg og gratis adgang til Office 365 fra Microsoft.  Herefter vil det være muligt for dig at se dit skema.

Du skal selv anskaffe dig en computer. Det er vigtigt, at den også kan bruges offline til eksamen og i andre situationer, hvor du ikke kan komme på nettet (det kan en chromebook f.eks. ikke).

 

INTROTUR til Vork Bakker

Alle klasser skal på en 24-timers introtur til en FDF-lejr i "Vork bakker" i Vejle Ådal, hvor de første klasser tage af sted allerede d.15-16.08 og de resterende klasser ugen efter. Rejsen mellem skolen og lejren foregår på egen cykel. På turen følges du med din klasse og dine tutorer, som er elever fra de ældre Rosborg-klasser, samt en række undervisere. Introturen er mobilfri. Det betyder, at alle elever afleverer deres mobiltelefon ved ankomsten til Vork Bakker og først får den tilbage ved afrejsen fra Vork Bakker næste dag.

 

Klasserne skal afsted på disse datoer: 

Torsdag og fredag den 15. - 16. august: 1.n, 1.p, 1.q, 1.r

Mandag og tirsdag den 19. - 20. august: 1ga, 1gb, 1gc, 1gd, 1ge

Tirsdag og onsdag den 20. - 21. august: 1gf, 1gg, 1gh, 1gi, 1gj

Onsdag og torsdag den 21. - 22. august: 1gk.1gl, 1gm, 1gn, 1go

Du vil få udleveret et dokument med alle de praktiske oplysninger første skoledag, men sørg allerede nu for, at du har en brugbar cykel, sovepose og underlag. Hvis du pga. skade ikke kan cykle, så skriv en e-mail til pj@slet-dette.rosborg-gym.dk.

Hvis du er vegetar, har gluten- eller laktose-allergi, så skal du senest den 1.08.19 skrive til kantinen@slet-dette.rosborg-gym.dk, med fulde navn, klasse samt allergi, så vi kan tage højde for dette på introturen.

 

Fredag den 23. august 2019 fra kl. 13.45 – 24.00 er der INTROFEST for alle nye elever, lærere og tutorer. Vi forventer, at alle nye elever deltager i introfesten.

Den 15. august 2019 kl. 16.30-18.30 er der et fyraftensmøde om STX-grundforløbet for 1.g’ere og forældre. Se vedhæftede program.

Den 18. september 2019 kl. 19-21 er der HF-besøgsaften for HF-elever og forældre, hvor HF’erne fortæller om skolen og deres uddannelse.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen for alle introaktiviteterne. 

 

HOLD DIG ORIENTERET på skolens hjemmeside og Facebook

Du vil på skolens hjemmeside, www.rosborg-gym.dk, finde nyttige oplysninger om skolen f.eks. under elevlivè ny elevèSkolestart, august 2019, samt vores Facebook-side, der løbende opdateres med nyheder og information fra skolen. 

 

Du skal selv anskaffe dig følgende inden studiestart:

- bærbar PC eller Mac. Hvis du har en Mac, skal du selv medbringe mac-stik. Dette skal medbringes hver dag.

- forlængerledning med navn