Kære nye 1.g'ere og 1. hf'ere

FØRSTE SKOLEDAG er onsdag den 11. august 2021: 1. hf kl. 08.05-14.30 og 1.g kl. 9:00-14:30.

Vi mødes i skolens fællesområde i kantinen. Når du ankommer så find det sted hvor skiltet for din klasse står - her skal du sidde sammen med dine nye klassekammerater. Efter en kort velkomst går du sammen med dine nye klassekammerater til dit klasselokale, hvor klassens KK´er (klasselærer) og nogle ældre elever (tutorer) har tilrettelagt et introprogram.

1. skoledag afsluttes med et fællesarrangement for hele skolen ca. kl.13.10-14.30. Normal skoledag på Rosborg er kl. 8.05 til 15.20.

Husk inden første skoledag lige at tjekke skolens Corona-retningslinjer på skolens hjemmeside under ”Information om Corona”.

Husk at medbringe:

·         En taske til hjemtransport af bøger

·         Din computer og en blyant/kuglepen

·         Samtykkeerklæring vedr. billeder (sidst i dette brev) skal udfyldes og afleveres

·         Madpakke og drikkelse

 Du skal betale kr. 200,- til dækning af udgifter til forplejning ved arrangementer gennem hele grundforløbet, senest tirsdag den 10. august 2021 Betalingen forgår over Safeticket via dette link:  https://rosborg-gym.safeticket.dk/70051/Introforloeb_paa_Rosborg_2021_STX

Vi overholder selvfølgelig Sundhedsstyrelsens regler ift. Covid-19, og Rosborgs ledelse vil komme rundt i klasserne efter skolestart og fortælle mere om vores retningslinjer og regler på Rosborg.

Rosborg Gymnasium og HF er en røgfri skole, hvilket betyder, at man ikke må ryge i skoletiden. Dette vil du også blive informeret nærmere om, herunder mulighed for rygestopkursus.

 

IT

Du vil den første skoledag blive introduceret til skolens intranet Lectio, få en konto i Google Apps Rosborg og gratis adgang til Office 365 fra Microsoft. Herefter vil det være muligt for dig at se dit skema. 

Du skal selv anskaffe dig følgende inden studiestart:

- En bærbar PC eller en Mac-computer. Det er vigtigt, at den også kan bruges offline til eksamen og i andre situationer, hvor du ikke kan komme på nettet (det kan en Chromebook f.eks. ikke). Computeren skal medbringes hver dag.

- Forlængerledning med navn.

 

INTROTUR til Vork Bakker

Alle klasser vil blive rystet sammen på en introtur til "Vork bakker" i Vejle Ådal. Turen tager højde for de restriktioner der måttet være grundet Covid-19. Hovedformålet med turen er at styrke sammenholdet i klassen og skabe nye venskaber gennem en god oplevelse og udfordrende samarbejdsøvelser. Der vil være afgang på cykel kl. 08.05 og hjemkomst til skolen igen senest kl. 20.30. På turen følges du med din klasse og dine tutorer, som er elever fra de ældre Rosborg-klasser, og du møder på turen nogle undervisere, der står for programmet.

Klasserne skal afsted på disse datoer kl. 8:05-20:30: 

16/8: 1n, 1p, 1q, 1r, 1v

17/8: 1gb, 1gc, 1gf, 1gh, 1gj

18/8: 1gd, 1ge, 1gg, 1gl, 1go

19/8: 1ga, 1gi, 1gk, 1gm, 1gn

Du vil få udleveret et dokument med alle de praktiske oplysninger første skoledag, men sørg allerede nu for, at du har en brugbar cykel klar, da turen allerede er få dage efter, du er startet på Rosborg.

INTROFEST fredag d. 3. september kl. 14.00-24.00

Fredag d.3.september holder vi introfest for dig og alle de andre nye elever på Rosborg. Det bliver en festlig afslutning på nogle hæsblæsende uger, hvor du har lært Rosborg at kende gennem forskellige aktiviteter.

Hvis du er vegetar, har gluten- eller laktose-allergi, så skal du senest mandag den 9. august 2021 skrive til kantinen@slet-dette.rosborg-gym.dk, med fulde navn, klasse samt allergi, så vi kan tage højde for dette på introturen og til introfesten.