Kære nye 1.g'ere og 1. hf'ere

FØRSTE SKOLEDAG er tirsdag den 9. august 2022: 1. hf kl. 08.05-14.30 og 1.g kl. 9:00-14:30.

Vi mødes i skolens fællesområde i kantinen. Når du ankommer, så find det sted, hvor skiltet for din klasse står - her skal du sidde sammen med dine nye klassekammerater. Efter en kort velkomst går du sammen med dine nye klassekammerater til dit klasselokale, hvor klassens KK´er (klasselærer) og nogle ældre elever (tutorer) har tilrettelagt et introprogram.

1. skoledag afsluttes med et fællesarrangement for hele skolen ca. kl.13.10-14.30. Normal skoledag på Rosborg er kl. 8.05 til 15.20.

Vær opmærksom på, at Rosborg Gymnasium & HF er en røgfri skole, hvilket betyder, at man ikke må ryge eller indtage andre nikotinprodukter (herunder snus) i skoletiden. Dette vil du også blive informeret nærmere om, herunder mulighed for rygestopkursus og hjælp til at holde op med at bruge snus.

Husk at medbringe:

  • En taske til hjemtransport af bøger
  • Din computer og en blyant/kuglepen
  • Samtykkeerklæring vedr. billeder (sidst i dette brev) skal udfyldes og afleveres
  • Madpakke og drikkelse

Du skal betale kr. 220,- til dækning af udgifter til forplejning ved arrangementer gennem hele grundforløbet, senest mandag d. 8/8.

Betalingen foregår over Safeticket via dette link (du behøver ikke printe billetten).

Introforløb på Rosborg 2022 STX | Safeticket     

Introforløb på Rosborg 2022 HF | Safeticket

 

INTROTUR til Vork Bakker

Alle klasser vil blive rystet sammen på en introtur til "Vork bakker" i Vejle Ådal. Hovedformålet med turen er at styrke sammenholdet i klassen og skabe nye venskaber gennem en god oplevelse og udfordrende samarbejdsøvelser. Der vil være afgang på cykel fra kl. 08.00 og hjemkomst til skolen igen senest kl. 20.30. På turen følges du med din klasse og dine tutorer, som er elever fra de ældre Rosborg-klasser. Det er undervisere fra Rosborg, der står for programmet, og dem møder du undervejs på turen.

Klasserne skal afsted på disse datoer: 

Mandag d. 15/8: 1ga, 1gd, 1gf, 1gi

Tirsdag d. 16/8: 1gc, 1ge, 1gh, 1gk, 1gl

Onsdag d. 17/8: 1n, 1p, 1q, 1r

Torsdag d. 18/8: 1gb, 1gg, 1gj, 1gm

Du vil få udleveret et dokument med alle de praktiske oplysninger første skoledag, men sørg allerede nu for, at du har en brugbar cykel klar, da du skal afsted få dage efter, du er startet på Rosborg.

INTROFEST fredag d. 26/8 kl. 13.45-24.00

Fredag d. 26/8 holder vi introfest for dig og alle de andre nye elever på Rosborg. Det bliver en festlig afslutning på nogle hæsblæsende uger, hvor du har lært Rosborg at kende gennem forskellige aktiviteter.

 

HOLD DIG ORIENTERET på skolens hjemmeside og Facebook

Du vil på skolens hjemmeside, www.rosborg-gym.dk, finde nyttige oplysninger om skolen. Tjek også vores Facebook-side, der løbende opdateres med nyheder og information fra skolen.

 

IT

Du vil den første skoledag blive introduceret til skolens intranet Lectio, få en konto i Google Apps Rosborg og gratis adgang til Office 365 fra Microsoft. Herefter vil det være muligt for dig at se dit skema.

 

Du skal selv anskaffe dig følgende inden studiestart:

  • En bærbar PC eller en Mac-computer. Det er vigtigt, at den også kan bruges offline til eksamen og i andre situationer, hvor du ikke kan komme på nettet (det kan en Chromebook f.eks. ikke). Computeren skal medbringes hver dag.
  • Forlængerledning med navn (denne skal også medbringes hver dag, hvis din computer ikke kan holde strøm en hel skoledag).

 

SÆT KRYDSER I KALENDEREN:

STX og HF INTROFEST fredag d. 26/8 kl. 13.45-24.00

STX fyraftensmøde torsdag den 11/8 kl. 16.00 – 17.30: Denne eftermiddag er der et fyraftensmøde om STX-grundforløbet for 1.g’ere og forældre.

STX studieretningsaften for 1.g-ere og deres forældre tirsdag den 27. september 2022 kl. 19-21 

HF Grill-arrangement onsdag den 14. september 2022 kl. 15:30: for alle skolens HF'ere og deres lærere. Arrangeres af 2.HF’erne.

HF-besøgsaften den 11. oktober 2022 kl. 19.00-21.00:  denne aften er der HF-besøgsaften for HF-elever og forældre, hvor HF’erne fortæller om skolen og deres uddannelse.