Oversigt over milepæle på vej mod valg af studieretning og overgang til nye studieretningsklasser

  • Uge 36-38: Studieretningspræsentationer hver onsdag, hvor eleverne møder 3 valgte studieretninger.
  • Tirsdag d. 20. september: Matematik-screening.
  • Mandag d. 19. september: Præsentation af fremmedsprog (Tysk, Fransk, Italiensk og Spansk).
  • Uge 38: Engelsk screening
  • Tirsdag d. 27. september kl. 19: Møde for elever og forældre om studieretninger.
  • Uge 39/ 40: Samtale mellem elev og studievejleder om studieretningsvalget
  • Fredag d. 7. oktober: Eleverne vælger studieretning senest kl. 8.00 via Lectio.
  • Torsdag d. 27. oktober: Eksamen i Almen Sprogforståelse.
  • Uge 44: Eksamen i Naturvidenskabeligt Grundforløb.
  • Fredag d. 4. november:  Eleverne starter i de nye studieretningsklasser. 

Møde om studieretninger d. 27. september:

Mødet finder sted i skolens kantinen kl. 19 med oplæg fra ledelse og studievejledere og herefter kan man komme rundt i faglokalerne og møde elever og lærere fra de forskellige studieretninger. Der vil være repræsentanter for henholdsvis studieretningerne, studievejlederne og ledelsen til stede, og vi vil forsøge at hjælpe med at besvare de spørgsmål, som elever og forældre måtte have. Der er ikke mødepligt, og tilmelding er ikke nødvendig.

 

Dannelse af studieretningsklasser

Vi gør i dannelsen af studieretningsklasser vores bedste for at sikre, at så mange elever som overhovedet muligt får deres primære ønske om studieretning. Det vil normalt lykkes at give langt de fleste elever deres førsteprioritet. De få, der må tilbydes deres 2. prioritet, taler vi med.

Vi ved af erfaring, at en del elever efter dannelsen af studieretningsklasserne enten ønsker at ændre deres valg eller at blive overflyttet til naboklassen med samme studieretning. Det kan vi desværre Ikke tilbyde, da der er tale om en meget kompleks kabale. Det er skolens ledelse der i samarbejde med studievejledningen laver klasserne. Hvis man i slutningen af november (før 25/11) fortsat oplever, at det er svært at trives i klassen, skal man kontakte sin studievejleder eller kontoret. Her vil man blive vejledt om, hvad skolen kan tilbyde.

Her kan du læse mere om de studieretninger vi tilbyder.