Eleverne i 1g skal vælge studieretning inden fredag den 2. oktober kl. 08:00. Samtidig skal de vælge hvilket andet fremmedsprog, de gerne vil have. De kan vælge mellem fagene Tysk B, Fransk A, Spansk A, Italiensk A.

Eleverne har i løbet af september måned været igennem studieretningspræsentationer, sprogpræsentationer, set en video om studieretningsvalget, og har fået både kollektive og individuelle samtaler med studievejleder om studieretningsvalget, så de er klædt godt på til at træffe deres valg!

 

På Rosborg vil vi gøre meget, for at alle får deres ønske opfyldt. 

Vi gør meget for at alle kan få deres ønske om studieretning opfyldt. Dog kan det være være, der er få tilmeldinger til en studieretning, eller det kan ske, at der er skal vælges nogle elever fra til en studieretning. Hvis den situation opstår gælder 3 kriterier:

  • Har eleven valgt studieretning til tiden?
  • Har eleven overholdt skolens studie- og ordensregler(fremmøde og aflevering af opgaver) ?
  • Flest muligt skal have deres ønske opfyldt

 

Her kan du læse mere om de studieretninger vi tilbyder.