Når du skal tilmelde dig en gymnasial uddannelse eller en anden ungdomsuddannelse, skal du gøre det digitalt via www.optagelse.dk, hvor du skal logge på med NemId eller MitId.

Hvis du p.t. ikke er under uddannelse, skal du også benytte www.optagelse.dk. Husk at oploade/vedhæfte bevis fra 9. og evt. 10. klasse. Såfremt der er behov for yderligere oplysninger, kan du altid kontakte Rosborg på mail: rosborg@rosborg-gy,m.dk

OBS: hvis du har en Team Danmark-godkendelse, skal du angive dette i din ansøgning om optagelse og vedlægge relevant dokumentation. Ligeledes skal du gøre opmærksom på det, hvis du ønsker studieretningen med geovidenskab (ønsket er ikke bindende jf. loven, der trådte i kraft 15. februar 2023: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/160). I de nævnte tilfælde giver det dig forrang til optagelse på Rosborg, hvis der er flere ansøgere end Rosborgs tildelte kapacitet - hvis du har søgt om optagelse senest den 13. marts.

Her kan du læse om, hvordan du søger om forrang (Team Danmark og geovidenskab):  https://www.ug.dk/6til10klasse/gymnasiale-uddannelserungdomsuddannelse/fordeling-af-pladser-paa-gymnasiale-uddannelser/forrang-til-optagelse-paa-gymnasiale-uddannelser

Hvis du har spørgsmål til optag på Rosborg, er du velkommen til at kontakte skolens kontor.

 

Ved klik på linket her, kan du få et lille kig ind på Rosborg og den hverdag der venter dig som en del af vores unikke fællesskab.