Merete Østergaard

Studievalg Sydjylland vejleder dig om videregående uddannelse og karriere. Din Studievalg-vejleder er Merete Østergaard.

Mens du går her på skolen, møder du mig til fire kollektive arrangementer, dels i klassen og dels sammen med andre klasser. Ved arrangementerne hjælper jeg dig på vej mod uddannelsesvalget ved f.eks. at vise dig rundt i uddannelsessystemet og guide dig i dine refleksioner om uddannelse. Jeg afholder også workshops om uddannelsesvalg for de elever, der har behov for det.

I min vejledning hjælper jeg dig med at igangsætte en proces, der sætter dig i stand til at træffe de nødvendige valg om videregående uddannelse.

Du har mulighed for en personlig samtale med mig i min træffetid på skolen. Det er typisk 2-3 gange om måneden. Du kan booke en tid her: www.bookstudievalgsyd.dk

Du kan f.eks. tale med mig om:

  • hvordan du vælger en videregående uddannelse
  • jobmuligheder
  • adgangskrav og optagelsesregler
  • hvordan du søger ind
  • faglig supplering af din eksamen - hvis du mangler et fag/nivea
  • økonomi på videregående uddannelse

Du kan også bruge Studievalg, når du er færdig her på skolen! Du kan kontakte mig og aftale et møde på skolen, eller du kan dukke op i min Studie- og Karrierevejledning - i Vejle er det på Jobcentret. Book en tid her på www.bookstudievalgsyd.dk 

Jeg kan kontaktes på mje@slet-dette.studievalg.dk og 72 66 55 89. Send gerne sms, da jeg sjældent kan tage telefonen!

Studievalg Sydjylland har lavet en beskrivelse af, hvad du kan forvente af os i vores vejledning og hvad vi forventer af dig. Den finder du her. 

Studievalg Sydjylland er oprettet af Undervisningsministeriet i 2004 sammen med 6 andre Studievalg og overgik i 2011 til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse. Læs mere på vores hjemmeside: www.studievalg.dk/sydjylland