Studievejledernes primære opgave er at vejlede skolens elever i forhold, der knytter sig til skolegangen på Rosborg Gymnasium & HF.

Når man starter i 1g, vil man hurtigt møde en vejleder, som giver en generel, fælles orientering på klassen om studievejledningen og dens tilbud. Hvem er vi? Hvad laver vi? Hvor kan man finde os osv.? Senere i skoleåret orienteres om SU og mulighederne for at sammensætte og vælge fag/studieretning.

Ud over den klassevise vejledning giver studievejlederne også individuel vejledning til elever, der f.eks. henvender sig for at drøfte skolemæssige, familiemæssige, økonomiske eller personlige problemer. Hvis man har spørgsmål, kan man altid skrive til sin studievejleder eller henvende sig i studievejlederens træffetid.

Som hovedregel vil eleverne have den samme vejleder i de to eller tre år uddannelsen varer. Vejlederen vil derfor kende eleven og hendes/hans skoleforløb.

Vejledningen kan enten være kollektiv for alle i klassen eller individuel på vejlederens kontor.

Kollektiv vejledning kan handle om:

 • Introduktion af studievejledningen
 • Vejledning om arbejdsvaner, studieteknik
 • Klasserumskultur
 • Studieretning - Valgfag
 • Eksamensorientering

Individuel vejledning kan handle om:

 • Personlige forhold/problemer (sociale, økonomiske, psykiske)
 • Fravær
 • Problemer med aflevering af skriftlige opgaver.
 • Kroniske lidelser eller behov for lægebehandling i skoletiden.
 • Faglige samt studietekniske problemer.
 • Samtaler med forældre
 • Ønske om uddannelsesskift/ ophør