Rosborgs studievejledere vejleder eleverne i forhold til alt, hvad der har med gennemførelse af uddannelsen på Rosborg Gymnasium & HF at gøre.

Som hovedregel vil eleverne have den samme vejleder i de to eller tre år uddannelsen varer. Vejlederen vil derfor kende eleven og hendes/hans skoleforløb.

Vejledningen kan enten være kollektiv for alle i klassen eller individuel på vejlederens kontor.

Kollektiv vejledning kan handle om:

 • Introduktion af studievejledningen
 • Vejledning om arbejdsvaner, studieteknik
 • Klasserumskultur
 • Studieretning - Valgfag
 • Eksamensorientering

Individuel vejledning kan handle om:

 • Personlige forhold/problemer (sociale, økonomiske, psykiske)
 • Fravær
 • Problemer med aflevering af skriftlige opgaver.
 • Kroniske lidelser eller behov for lægebehandling i skoletiden.
 • Team Danmark elever
 • Faglige samt studietekniske problemer.
 • Samtaler med forældre
 • Ønske om uddannelsesskift/ ophør