Tag din hf-uddannelse i et ungt og dynamisk læringsmiljø

Overvejer du at tage en hf-uddannelse, så er Rosborg Gymnasium & HF et godt sted. Uddannelsen tager to år, og du kan søge ind på HF direkte efter 9. eller 10. klasse.

HF er en studieforberedende 2-årig ungdomsuddannelse på gymnasialt  niveau, som giver dig en bred almen viden og færdigheder inden for områder som kultur, litteratur, matematik, naturvidenskabelige fag, fremmedsprog, samfundsforhold, kunstneriske fag og idræt.

På Rosborg Gymnasium & HF kan du vælge mellem fire fagpakker. Ved at vælge den fagpakke, der indeholder de fag, du interesserer dig for, får du mulighed for at fordybe dig i de emner, der klæder dig bedst på til din videregående professions- eller erhvervsuddannelse.

Uanset hvilken fagpakke du vælger, vil du med en bestået HF-eksamen have adgang til at læse videre på de korte og mellemlange, videregående uddannelser. For nogle uddannelser er der være krav om bestemte fag eller niveauer, se mere på UddannelsesGuiden

Når du tager HF på Rosborg, får du konkrete redskaber til at læse i alle fag. Rosborg afvikler det store projekt Faglig læsning for alle for HF-elever i de to årgange, der starter i 2019 og 2020 i samarbejde med Region Syddanmark. I projektet øver eleverne sig i at læse lektier i fagene sammen med deres lærere et modul om ugen. Du kan se mere om Rosborgs særlige fokus på læsetræning HER.

Hvis du ændrer uddannelsesplaner og gerne vil læse videre på universitetsniveau, kan du udbygge din HF-uddannelse med en faglig supplering, der giver dig adgang til at søge optagelse på universitetet.

Uanset hvilken fagpakke du vælger, skal du have dansk A, engelsk B, kultur- og samfundsfaggruppe (historie B, religion C, samfundsfag C), matematik C, naturvidenskabelig faggruppe (biologi C, geografi C, kemi C) i 1. HF. Du skal fortsat have A- og B-niveaufagene og kultur- og samfundsfaggruppe i 2.HF, mens C-fagene afsluttes med eksamen i 1.HF.

Som en del af din HF-uddannelse skal du også ud i praktikforløb, hvor det du lærer i undervisningen bruges i praksis.

Når du tilmelder dig HF-uddannelsen på her på Rosborg Gymnasium & HF, skal du samtidig vælge idræt eller et af de kunstneriske fag billedkunst, design og arkitektur, dramatik, mediefag eller musik, som du skal have i 1.HF.

I løbet af det første år på HF vælger du den fagpakke og valgfag, som du skal følge i 2.HF. Vi vejleder dig selvfølgelig, så du bliver klædt godt på til at vælge netop den fagpakke og de valgfag, der passer bedst til dine mål og ønsker for din videre uddannelse.

Som HF-studerende på Rosborg har du mulighed for at deltage i alle skolens fritidsaktiviteter inden for sport, musik og andre kreative fag, elevråd, elevorganisationer, fester, studiekredse, m.m.