Fagpakker på HF

Her kan du hurtigt få overblik over de fagpakker, vi udbyder på Rosborg Gymnasium & HF.

Du kan se en videointroduktion til vores HF-fagpakker HER

HF SUNDHED er for dig, der gerne vil arbejde med mennesker og sundhed. Du overvejer måske en fremtid inden for sundhedssektoren som for eksempel sygeplejerske, diætist, fysioterapeut eller lignende.

På HF SUNDHED arbejder vi med problemstillinger i forhold til krop, forebyggelse og miljø, ernæring og sundhed.  Dine fagpakkefag er biologi B og psykologi C, og der vil være fokus på at forstå mennesket med afsæt i både biologiske og psykologiske forklaringsrammer. Vi arbejder blandt andet med menneskets biologi og hvordan sygdomme kan forebygges. I psykologi belyses relationer mellem mennesker og for eksempel, hvordan den svære samtale kan forløbe.

Ud over dine fagpakkefag skal du løfte et fag fra 1. HF som valgfag på B-niveau.

I løbet af 2. HF kommer du ud i et praktikforløb, hvor du får mulighed for at arbejde med praksisnære problemstillinger.

HF PÆD er for dig, der et optaget af menneskers læring og udvikling. Måske overvejer du en fremtid som lærer, pædagog eller socialrådgiver.

På HF PÆD arbejder vi med at forstå menneskelige relationer, både i forhold til børn, voksne og det samfund, vi er en del af.  Dine fagpakkefag er samfundsfag B og psykologi C, og der vil være fokus på at forstå forholdet mellem individ og samfund, individets udvikling og individets rolle i moderne fællesskaber. Vi beskæftiger os for eksempel med børnefamiliers vilkår i forskellige samfund, samfundets syn på børnepasning eller børns psykologiske udviklingstrin.

Ud over dine fagpakkefag skal du løfte et fag fra 1. HF som valgfag på B-niveau.

I løbet af 2. HF kommer du ud i et praktikforløb, hvor du får mulighed for at arbejde med praksisnære problemstillinger.

 

HF START-UP er for dig, der interesserer dig for innovation, IT og matematik. Du overvejer måske en fremtid som datamatiker, grafisk designer, leisure management eller softwareudvikler eller måske har du tanker om at starte din egen virksomhed.

På HF START-UP arbejder vi med at forstå hvordan innovative processer fungerer. 

Dine fagpakkefag er matematik B og innovation C, og der vil være fokus på at lære og forstå matematiske problemstillinger og se sammenhænge mellem økonomiske beregninger og innovation.

Ud over dine fagpakkefag skal du løfte et fag fra 1. HF som valgfag på B-niveau.

I løbet af 2. HF kommer du ud i et praktikforløb, hvor du får mulighed for at arbejde med praksisnære problemstillinger.

HF FORCE er for dig, der interesserer dig for, hvordan man agerer professionelt i kriser, konflikter, ulykker og katastrofesituationer. Du overvejer måske en fremtid inden for politi, forsvar, redningstjenester eller lignende.

På HF FORCE arbejder vi med at forstå menneskelige handlinger og reaktionsmønstre i pressede situationer. Dine fagpakkefag er samfundsfag B og psykologi C, og vi kommer blandt andet rundt om samfundsforhold, for eksempel hvorfor nogle mennesker bliver kriminelle, hvilke strafformer der virker, kultur- og demokratiforståelse og økonomiske rammer i samfundet. I psykologi belyses menneskets psykologiske mekanismer, konflikthåndtering og krisekommunikation.

Ud over dine fagpakkefag skal du løfte et fag fra 1. HF som valgfag på B-niveau.

I løbet af 2. HF kommer du ud i et praktikforløb, hvor du får mulighed for at arbejde med praksisnære problemstillinger.

 

Fagpakker på HF

På HF-uddannelsen er der fagpakker og praktikforløb, der er tilrettelagt sådan at forløbet er målrettet mod mellemlange uddannelser.

Klik HER for at få et samlet overblik over fagpakkerne på Rosborg Gymnasium & HF.