Information til elever, forældre og personale - senest opdateret den 3. august 2021

Alle elever og ansatte, som konstateres positive med Covid-19, skal straks kontakte rektor (fx via Lectio).

TEST: Testkravet på ungdomsuddannelsesinstitutioner bortfaldt den 1. august 2021. Dokumentation for en negativ test for COVID-19 er således ikke længere et krav ved fysisk fremmøde på Rosborg.

Ungdomsuddannelsesinstitutioner skal heller ikke pr 1. august 2021 tilbyde antigentest for COVID-19. Følg dette link for at finde opdaterede oplysninger om mulighed for test i Vejle og omegn:

https://www.vejle.dk/borger/mit-liv/corona/test-for-corona/

Ikke færdigvaccinerede anbefales at blive testet mindst én gang om ugen.

FORSAMLINGSLOFT: Skoler og institutionerne er ikke undtaget fra det store forsamlingsforbud, der indebærer, at flere end 500 personer ikke må forsamles. Det betyder, at vi ikke må forsamle flere end 500 personer på Rosborg.

HVIS EN ELEV ER I ISOLATION EFTER HJEMKOMST FRA FERIE I UDLANDET: Såfremt fraværet er Covid-relateret, skal der i udgangspunktet tilbydes nødundervisning (fjernundervisning). I praksis betyder dette på Rosborg, at eleven har mulighed for at følge undervisningen på Google Meet. Hvis eleverne aktivt deltager heri, så vil de blive betragtet som fremmødte. Der skal dog ikke tilbydes nødundervisning, hvis fraværet er uacceptabelt. Det gælder eksempelvis, hvis en elev har rejst til et land, som udenrigsministeriet fraråder unødvendig rejse til på afrejsetidspunktet. Det er rektor, der i det konkrete tilfælde afgør, om fraværet er uacceptabelt.

VIRTUEL UNDERVISNING: Hvis en klasse eller en lærer hjemsendes som nære kontakter, tilbydes virtuel undervisning på Google Meet. Hvis eleverne aktivt deltager heri, så vil de blive betragtet som fremmødte.

For den virtuelle undervisning på Rosborg gælder:

-       Det er elevens ansvar at udstyret virker (computer, mikrofon, kamera mv.)

-      Kameraet skal være tændt, hvis læreren beder om det

-      Undervisningen skal følges iført almindelig og anstændig påklædning

Elever kan føres fraværende, hvis de efter en henstilling fra læreren, stadig ikke lever op til ovenstående.

Husk, at du altid kan skrive til rektor på Lectio, hvis der er noget, du er i tvivl om mht. corona-situationen.