Information til elever, forældre og personale - senest opdateret den 5. maj 2021

Fra og med d.6. maj er Rosborg er genåbnet med 50% fremmøde for fortsætterklasserne og 100% fremmøde for afgangsklasserne. Se i topteksten i Lectio, hvornår de enkelte klasser har fysisk fremmøde på Rosborg.

 

En del af undervisningen er stadig virtuel. Det er meningen, at eleverne skal sidde hver for sig derhjemme og følge undervisningen. Læs mere om gennemførelsen af den virtuelle undervisning på de enkelte moduler i Lectio. Her vil eventulle skemaændringer også fremgå. IT-support kan kontaktes via chat-funktionen.

 

For den virtuelle undervisning på Rosborg gælder:

Det er elevens ansvar at udstyret virker (computer, mikrofon, kamera mv.)

Kameraet skal være tændt, hvis læreren beder om det

Undervisningen skal følges iført almindelig og anstændig påklædning

Elever kan føres fraværende, hvis de efter en henstilling fra læreren stadig ikke lever op til ovenstående.

 

Testkrav:

For elever og ansatte er der krav om coronatest for at kunne møde fysisk frem. For at leve op til testkravet skal man som hovedregel kunne dokumentere, at man har gennemført en coronatest inden for de seneste 72 timer.

For elever med 50% fremmøde gælder: første mødedag efter en periode hjemme med virtuel undervisning skal alle kunne fremvise en negativ coronatest, der er maks. 72 timer gammel. Tjek Regionens hjemmeside for en opdateret information om mulige teststeder.

I løbet af perioden med fysisk fremmøde tilbydes superviseret selvtest på Rosborg. Testsvaret kommer ind på sundhed.dk og kan bruges som corona-pas som adgang til restauranter, frisører og seværdigheder.

Supervisorerne tjekker elevernes testsvar. Ved uregelmæssigheder tilkaldes rektor/ skolens ledelse.

 

Undtaget fra test?

Hvis du tidligere har været smittet med Covid-19, så kan du i perioden 14 dage til 180 dage fra testtidspunktet i stedet vise testresultatet med den positive Covid-19 test. Hvis du er fuldt vaccineret, så skal du fra 14 dage efter at vaccinationen er afsluttet, ikke testes. I stedet skal du fremvise dokumentation for vaccination.

Alle, der testes positiv med Covid-19, skal straks kontakte rektor.

 

Hvornår skal jeg blive hjemme?

  • Hvis du er syg (også ved forkølelsessymptomer).
  • Hvis du bliver syg i løbet af en skoledag, så skal du tage hjem (du skal ikke så ind på skolens kontor for at fortælle det, men i stedet skrive en besked til rektor).
  • Hvis du venter svar på en Covid-19 test (som du er henvist til af en læge).
  • Hvis du er testet positiv for Covid-19 (kontakt rektor for smitteopsporing).
  • Hvis et familiemedlem er syg med Covid-19, skal du kontakte rektor for en konkret vurdering af sagen.
  • Du skal blive hjemme i 14 dage efter rejse til lande, som udenrigsministeriet fraråder at besøge.
  • Du skal blive hjemme 14 dage efter en positiv Covid-19 test.

Brug af mundbind:

Alle skal bære mundbind eller visir, der dækker hele ansigtet indendørs på Rosborg ved færdsel på fællesarealer, gangarealer, i kantinen mv. Skolen anbefaler, at man bruger de af sundhedsmyndighederne godkendt engangsmundbind.

Ny information:

Når der er nyt, så skriver rektor til eleverne på Lectio. Desuden opdaterer vi løbende denne side med ny information.

Husk, at du altid kan skrive til rektor på Lectio, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Alle elever og ansatte, som konstateres smittede med corona-virus, skal straks kontakte rektor (fx via Lectio). Dette gælder også i nedlukningsperioden.