Information til elever, forældre og personale - senest opdateret den 13. januar 20201

ROSBORG ER LUKKET FOR FYSISK FREMMØDE

På baggrund af regeringens udmeldinger mhp. at mindske coronasmitten i Danmark er Rosborg lukket og overgået til virtuel undervisning til og med søndag d.7. februar 2021. Det er meningen at eleverne skal sidde hver for sig derhjemme og følge undervisningen. Læs mere om gennemførelsen af den virtuelle undervisning på de enkelte moduler i Lectio. Her vil eventulle skemaændringer også fremgå. IT-support kan kontaktes via chat-funktionen.

Der er ikke adgang for gæster, elever og lærere til Rosborg (inkl. musikøvelokaler, begge haller, fitnesscenter og squashbaner) i nedlukningsperioden. 

Enkelte sårbare elever har lov at komme på Rosborg og følge undervisningen fra et klasselokale – disse elever vil modtage en personlig besked.

Skolens kontor vil være bemandet og åben for telefonisk henvendelse på alle hverdage.

Da der desværre går noget tid, inden vi kan åbne skolen igen, har vi taget en række initiativer rettet mod elevernes trivsel den næste tid:

Tirsdag d. 19. januar: virtuelt forældremøde på facebook

Onsdag d. 20. januar: stamklasserne holder klassens time med klassens KKer

Uge 4: alle elever får et telefonopkald fra en lærer

Flere tiltag er i støbeskeen – følg med på Lectio.

 

Husk, at du altid kan skrive til rektor på Lectio, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Alle elever og ansatte, som konstateres smittede med corona-virus, skal straks kontakte rektor (fx via Lectio). Dette gælder også i nedlukningsperioden.