Information til elever, forældre og personale - senest opdateret den 22. maj 2020

Eksamen: Hvis du er syg med Covid-19 lignende symptomer (tør hoste, feber, åndedrætsbesvær) og skal til eksamen, så skal du straks kontakte rektor Hanne på Lectio. Desuden skal du – som sædvanlig – kontakte skolens kontor om morgenen på eksamensdagen.

Se de to gange video:  video fra 30/4, og video fra 13/5,  hvor rektor Hanne svarer på nogle af de spørgsmål, der er sendt til skolen om genåbningen.

3.g og 2.hf: Fra og med mandag den 18/5 starter eksamen for 3.g og 2.hf. Der er fortsat undervisning. Se mere i Lectio.

1.g, 2.g og 1.hf: Folketingets partier har besluttet, at vores 1.g-ere, 2g-ere og 1.hf-ere kan komme tilbage på gymnasiet fra onsdag d.27. maj. Der er en række sundhedsfaglige og praktiske ting, der skal være på plads, før alle kan komme tilbage på skolen, og derfor åbner vi gradvist. Det betyder, at 1.g, 2.g og 1.hf-klasserne på Rosborg skal møde ind til 1 - 2 skoledage med undervisning på skolen onsdag d.27/5, torsdag d.28/5 eller fredag 29/5, mens der de øvrige dage i uge 22 er virtuel med undervisning. Fra og med uge 23 kører vi med fysisk fremmøde på Rosborg til lektionerne. Følg med på Lectio, hvor rektor vil skrive til eleverne, når der kommer ny information om skolegangen. Husk, at du altid er velkommen til at kontakte skolens studievejledere, hvis du har brug for en snak om skolegangen.

Sundhedsmyndighedernes anvisninger skal overholdes – dvs. der er særlige regler om håndhygiejne, afstand. Der vil komme en præciseret vejledning for eleverne i Lectio d.25. maj, og en uddannelsesleder vil komme rundt i klasserne og forklare reglerne.

En del af undervisningen vil blive gennemført udenfor, ligesom alle pauser og spisning foregår udendørs, hvis vejret tillader det.

 

I forbindelse med Coronavirus (COVID-19) beder vi ALLE om at følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger for at imødegå spredning af smitte. Det betyder helt konkret, at hvis sundhedsmyndighederne siger, at man ikke må tage i skole, så må man ikke tage i skole! Man må ikke mødes mere end 10 personer - det gælder både ude og inde. Derudover betyder det i vores hverdag, at man skal undlade håndtryk og ligeledes undlade at holde i hånd, kysse og kramme. Ligeledes opfordrer vi til, at man sørger for at have god afstand til andre (1 - 2 meter) og en god håndhygiejne ved at vaske hænder ofte og bruge håndsprit. Host og nys i din albuebøjning eller i et medbragt engangslommetørklæde, som smides direkte i skraldespanden. Det er skolens forventning, at alle elever og ansatte følger sundhedsmyndighedernes udmeldinger. 

Alle elever og ansatte, som konstateres smittede med coronavirus skal straks kontakte rektor (fx via Lectio).

Rosborgs rektor er løbende i kontakt med sundhedsstyrelsen, og der vil selvfølgelig komme info ud her på vores hjemmeside, på vores facebookside og på vores intranet Lectio, hvis der er nyt, der vedrører skolegangen.

Vi henviser i øvrigt til, at man løbende holder sig orienteret på myndighedernes informationsside, hvor man kan finde svar på typiske spørgsmål.