Elevernes ferieplan for skoleåret 2019/20

Sommerferie:  29. juni 2019 – 12. august 2019

Efterårsferie (uge 42): 12. oktober - 20. oktober 2019

Juleferie:  21. december 2019 - 5. januar 2020

Vinterferie (uge 7): 8. februar - 16. februar 2020

Påskeferie: 4. april - 13. april 2020

St. Bededag: 8. maj 2020

Kr. Himmelfartsdag + dagen efter: 21. maj + 22. maj 2020

Pinseferie: 30. maj – 1. juni 2020

Sommerferie: 27. juni 2020 –  (*)

 

(*) Fastsættes senere.

De nævnte dage inklusive.