Elevernes ferieplan for skoleåret 2020/21

Sommerferie: 27. juli - 11. august 2020

Efterårsferie (uge 42): 10. oktober - 18. oktober 2020

Juleferie:  19. december 2020 - 3. januar 2021

Vinterferie (uge 7): 13. februar – 21. februar 2021

Påskeferie: 27. marts – 5. april 2021

St. Bededag: 30. april 2021

Kr. Himmelfartsdag + dagen efter: 13. maj + 14. maj 2021

Pinseferie: 22. maj – 24. maj 2021

Sommerferie: 26. juni 2021 –  (*)

 

(*) Fastsættes senere.

De nævnte dage inklusive.

 

 

 

Elevernes ferieplan for skoleåret 2021/22

Første skoledag efter sommerferien: 11/8

Efterårsferie: 16/10 – 24/10 (uge 42)

Juleferie: 22/12 – 4/1

Vinterferie: 12/2 – 19/2 (uge 7)

Påskeferie: 9/4 – 18/4

Bededag: 13/5

Kr. Himmelfartsdag: 26/5

Pinse: 6/6

Sommerferie: 24/6 -  (*)

 

(*) Fastsættes senere.

De nævnte dage inklusive.