Huebegivenhed / Sidste eksamen

Vi glæder os til at fejre vores afgangselever, som snart bliver studenter. Vi har tradition for, at eleverne på Rosborg får hue på i forbindelse med sidste eksamen. Vi er sikre på, at det bliver festlige dage - og vi håber, at I som forældre/pårørende vil være med til fejringen. 

Hver elev må have 2 forældre/pårørende med indenfor på skolen i forbindelse med den sidste eksamen. Så snart eleven har fået hue på, skal man gå ud på boldbanen, hvor der er opsat borde og bænke til fejring. Hver familie får tildelt en firkant i 1 time (15 minutter før og 45 minutter efter at eleven bliver færdig). Man må maksimalt være 7 personer i hver firkant.

Der er – pga. faren for corona-smitte – en række retningslinjer, som vi beder alle om at være opmærksomme på og overholde. Se denne film, hvor retningslinjerne bliver gennemgået. 

NYT (tilrettet efter nye retningslinjer pr. 8/6): I hver firkant må der være:
studenten plus 9 gæster/familiemedlemmer/kammerater fra Rosborg
ALTSÅ MAKS 10 PR FIRKANT.  Dette skyldes, at der er begrænsninger på det samlede antal på festområdet og der en retningslinjer for, hvor mange kvadratmeter, der skal være pr person.

Studentersættet kan bestilles hos Conny. Se Lectio.

 

Studenterfoto

Studenterne fotograferes klassevis torsdag d.25. juni. Se tidsplanen i Lectio. 

 

Dimission: fredag den 26. juni

Alle Rosborgs dimittender i 3g og 2 hf, der har bestået deres afsluttende eksamen, inviteres sammen med deres forældre til dimission fredag d.26. juni. Vi har planlagt en festlig dimission med taler, musik og overrækkelse af eksamensbeviser. 

Dimissionen foregår i år klassevis for studenterne og maks. 2 forældre/pårørende pr. student. Nærmere info om det præcise tidspunkt for hver af de 19 klasser er offentliggjort på Lectio. Læg nøje mærke til det præcise tidspunkt for ankomst samt hvilken adgang til skolen, som I skal benytte. Se plan for dimissionen her

Vi har lavet en stoleopstilling, der lever op til myndighedernes anbefalinger til afstand, og vi opfordrer til at alle selv medbringer håndsprit. Der er vil også være adgang til håndsprit ved indgangen.

Vi regner med, at alle dimittender deltager. Er nogen forhindret, bedes dette meddelt til kontoret.

 

STUDENTERKØRSEL

Studenterkørsel er et privat arrangement, og Rosborg Gymnasium & HF har derfor ikke ansvaret for afviklingen heraf. 

Vi anbefaler, at I følger retningslinjerne for studenterkørsel pr. 4.6.2020, se mere her: 

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/genaabning

Særligt vil vi fremhæve følgende anbefalinger:

- studenter, der har milde Covid-19 symptomer (tør hoste, feber, åndedrætbesvær), bør ikke deltage i turen

- en ædru vagt (fx en forælder) kører med på vognen

- de enkelte stop er af kort varighed (og gerne udendørs)

- turen foregår klassevis uden fælles stop med andre klasser

- god håndhygiejne (håndsprit før hvert besøg)

 

REUNIONSFEST 

I år kan vi desværre ikke holde dimissionsfest. Derfor holder vi en reunions-fest for alle afgangselever, når forholdene tillader det.

 

Dato meldes ud i efteråret 2020. Følg med på facebook og her på hjemmesiden.