Huebegivenhed / Sidste eksamen 2021
Vi glæder os til at fejre vores afgangselever, som snart bliver studenter. Vi har tradition for, at eleverne på Rosborg får hue på i forbindelse med sidste eksamen. Vi er sikre på, at det bliver festlige dage - og vi håber, at I som forældre/pårørende vil være med til fejringen. Der er – pga. faren for Corona-smitte – en række retningslinjer, som vi beder alle om at være opmærksomme på og overholde.

Efter den sidste eksamen kommer eleven ud på den røde løber ved hovedindgangen. Her får eleven hue på. Så snart eleven har fået hue på, skal man gå ned på boldbanen, hvor der er opsat borde og bænke til fejring. Hver familie får tildelt en firkant i 1 time (15 minutter før og 45 minutter efter at eleven bliver færdig). Man må maks. være 12 personer (student plus 11 gæster) i hver firkant.

BEMÆRK: Grundet Corona-situationen har kun elever, lærere, censorer og personale adgang til at komme ind på Rosborg. Husk paraply og regntøj i tilfælde af dårligt vejr.

Kantinens tilbud
I Rosborgs kantine kan der købes en studenterpose bestående af 1 fl. bobler og 6 stk. kransekagekonfekt, pris kr. 99,00. Roser (blå/røde) sælges til 30 kr. pr. stk. Der sælges også diverse drikkevarer.

Der åbnes for bestilling via dette link fra den 9. juni.
Bestilling skal være afgivet senest dagen før levering.
Alle køb leveres ved boldbanen.

Studenterfoto
Studenterne fotograferes klassevis torsdag d. 24. juni. Selvfølgelig med huerne på. Inden fotografering er der superviseret selvtest for Covid-19 i den gamle hal. Se tidsplanen i Lectio. 

Dimission: Fredag den 25. juni 2021
Alle Rosborgs dimittender i 3g og 2 hf, der har bestået deres afsluttende eksamen, inviteres sammen med deres forældre til dimission fredag d. 25. juni.
Vi har planlagt en festlig dimission med taler, musik og overrækkelse af eksamensbeviser.
Dimissionen foregår i år klassevis for studenterne og maks. 2 forældre/pårørende pr. student.
Nærmere info om det præcise tidspunkt for hver af de 20 klasser kan ses her.

Læg nøje mærke til det præcise tidspunkt for ankomst samt hvilken adgang til skolen, som I skal benytte.

Alle deltagere i arrangementet skal fremvise et gyldigt Coronapas. Man skal IKKE møde op, hvis man har symptomer på Covid-19 eller er nær kontakt til en person, som er smittet med Covid-19.

STUDENTERKØRSEL
Studenterkørsel er et privat arrangement, og Rosborg Gymnasium & HF har derfor ikke ansvaret for afviklingen heraf. Elever, forældre og arrangører har et særligt ansvar for at bidrage til, at studenterkørsel foregår på en måde, så de sundhedsfaglige anbefalinger for at undgå spredning af Coronasmitte følges i det omfang, det er muligt.
Særligt vil vi fremhæve følgende anbefalinger:
·      alle deltagere lader sig teste for Covid-19 før og efter studenterkørsel
·      studenter, der har milde Covid-19 symptomer (tør hoste, feber, åndedrætsbesvær), bør ikke deltage i turen
·      undgå at drikke af samme flaske
·      de enkelte stop er af kort varighed (og gerne udendørs)
·      turen foregår klassevis uden fælles stop med andre klasser
·      god håndhygiejne (håndsprit før hvert besøg)

REUNIONFEST
I år kan vi desværre ikke holde dimissionsfest. Derfor holder vi en reunion-fest for alle afgangselever, når forholdene tillader det.
Dato meldes ud i efteråret 2021. Følg med på facebook og her på hjemmesiden.