Huebegivenhed / Sidste eksamen 2022

Vi glæder os til at fejre alle vores afgangselever, som snart bliver studenter. Vi har tradition for, at eleverne på Rosborg får hue på i forbindelse med sidste eksamen. Vi er sikre på, at det bliver festlige dage - og vi håber, at I som forældre/pårørende vil være med til fejringen. 

Efter den sidste eksamen kommer eleven ud på den røde løber ved hovedindgangen. Her får eleven hue på og går derefter ned på boldbanen, hvor der er opsat borde og bænke til fejring. I tilfælde af regnvejr kan man fejre studenterne i springhallen.

BEMÆRK: For at sikre ro omkring eksamen, har kun elever, lærere, censorer og personale adgang til at komme ind på Rosborg disse dage.

 

Kantinens tilbud

I Rosborgs kantine kan der købes en studenterpose bestående af 1 fl. bobler og 6 stk. kransekagekonfekt, pris kr. 110,00. Roser (blå/røde) sælges til 35 kr. pr. stk. Der sælges også sodavand. Bestilling skal ske på denne adresse kantinen@slet-dette.rosborg-gym.dk .

Alle køb leveres ved boldbanen.

 

Studenterfoto

Studenterne fotograferes klassevis torsdag d. 23. juni. Tidsplan for fotografering kommer i Lectio. 

 

Dimission: Fredag den 24. juni 2021 kl. 10:00

Alle Rosborgs dimittender i 3g og 2 hf, der har bestået deres afsluttende eksamen, inviteres sammen med deres forældre til dimission fredag d. 24. juni. Vi har planlagt en festlig dimission med taler, musik og overrækkelse af eksamensbeviser. 

Vi regner med, at alle dimittender deltager. Er nogen forhindret, bedes dette meddelt til kontoret. Hver dimittend må max medbringe 2 forældre/pårørende.

 

Dimissionsfest: Fredag den 24. juni kl. 19.00-24.00

Festen er for alle dimittender og lærere. Tilmelding er unødvendig. Skolen er vært ved middagen, og 2g-musikeleverne sørger for musikken. Drikkevarer skal købes i skolens kantine.

 

STUDENTERKØRSEL

Studenterkørsel er et privat arrangement, og Rosborg Gymnasium & HF har derfor ikke ansvaret for afviklingen heraf.