HERE WE ARE: Vestre Engvej 61 · 7100 Vejle · Tlf. 7583 2322 · Kontortid 7.30-15.30 · rosborg@rosborg-gym.dk


Hanne Hautop
Rektor
Matematik, Fysik
rektor@rosborg-gym.dk

 • Overordnet Pædagogisk og administrativ ledelse
 • Ansvar overfor bestyrelse og Undervisningsministeriet
 • Skolens vision og strategi
 • Personaleledelse og ansættelser 
 • Løn- og tjenestetidsforhandlinger
 • Eksternt samarbejde, herunder innovationsprojekter
 • Fordelingsudvalg
 • Eksamensklager fra elever
 • Medarbejderudviklingssamtaler
Læs mere

Rasmus Løjborg (RL)
Vicerektor
Historie, Samfundsfag
rl@rosborg-gym.dk

 • Uddannelsesleder for det samfundsfaglige studieområde
 • Stedfortræder for rektor
 • Semesterplaner
 • Optagelse af elever, Uddannelsesparathedsvurdering
 • Studieretninger og valgfag
 • Koordinering af AT, SRP, SSO, SRO, DHO
 • Lærernes opgavefordeling
 • Undervisningsmidler og gæstelærere
 • Skoleudvikling
 • Aktivitetsindberetninger
 • Koordinering af pædagogikum
 • Medarbejderudviklingssamtaler
 • Faggruppeudviklingssamtaler

 

Læs mere

Else Holme Behnk (EB)
Uddannelsesleder
Dramatik, Dansk
eb@rosborg-gym.dk

 • Uddannelsesleder for det musisk-kreative studieområde
 • Eksamensplanlægning og -afvikling
 • Særlige elevforløb og elever med Team Danmark-ordning eller MGK-forløb
 • Intern og ekstern kommunikation, bl.a. skærme, hjemmeside, Lectio
 • Kontakt til elevgrupper, elevråd og elevforeninger
 • Plenum
 • Skriftlighed
 • Evaluering og kvalitetsudvikling
 • Kursusledelse
 • Medarbejderudviklingssamtaler
 • Faggruppeudviklingssamtaler
Læs mere

Nis Tind Bechmann (NB)
Uddannelsesleder
Idræt, Psykologi
nb@rosborg-gym.dk

 • Uddannelsesleder for det sprogligt-humanistiske studieområde
 • Leder af teknisk servicemedarbejdere
 • Bygningsadministration
 • Idrætsfritagelser
 • Ren Rosborg
 • Lærernes arbejdspladser
 • Introarrangementer
 • Medarbejderudviklingssamtaler
 • Faggruppeudviklingssamtaler
Læs mere

Jette Nørgaard (JN)
Uddannelsesleder
Fysik, Matematik
jn@rosborg-gym.dk

 • Uddannelsesleder for det naturvidenskabelige studieområde 
 • Afvikling af terminsprøver, skriftlige årsprøver og skriftlig eksamen
 • Skemaændringer i Lectio
 • Pædagogisk IT-strategi
 • Bibliotek - videnscenter
 • Evaluering og kvalitetsudvikling
 • Brobygning, UU og Studievalg Syd
 • Talentarbejde
 • Kursusledelse
 • Medarbejderudviklingssamtaler
 • Faggruppeudviklingssamtaler
Læs mere

Brian Linke (BR)
Uddannelsesleder
Religion, Samfundsfag
br@rosborg-gym.dk

 • Uddannelsesleder for HF-studieområdet, herunder enkeltfags-HF
 • Internationale partnerskaber og relationer/Globale Gymnasier
 • SPS, særlige støtteforløb
 • Koordinering af SSO
 • Skolearrangementer, fx temadage
 • Frivillighedsbevis
 • Medarbejderudviklingssamtaler
 • Faggruppeudviklingssamtaler
Læs mere

Frank Hejlskov (FH)
Økonomi- og administrationschef
fh@rosborg-gym.dk

 • Leder for kantine- og kontorpersonale
 • Budget og regnskab
 • Nøgletal
 • Indkøb
 • IT - administration og support
 • Kantinedrift
 • Parkering
 • Telefoni
 • Bogkælder
 • Medarbejderudviklingssamtaler
 • Faggruppeudviklingssamtaler
Læs mere
WEB & FILM: MARGINAL.DK