Læs bekendtgørelser, vejledninger og læreplaner for både STX og HF på hjemmesiden for Ministeriet for børn og undervisning:

Her kan du se den aktuelle oversigt over de fag, der undervises i på Rosborg Gymnasium & HF.

Information om mål og indhold for de enkelte fag fremgår i læreplanerne for fagene på henholdsvis STX og HF, som du kan læse her:

STX læreplaner 2017 – elever med studiestart fra 1.august 2017. Her kan du få nærmere intro til undervisningen i fagene på STX på Rosborg.

HF- læreplaner 2017 – elever med studiestart fra 1.august 2017. Her kan du få nærmere intro til undervisningen i fagene på HF på Rosborg.