HF-eleverne på Rosborg Gymnasium & HF afleverer deres opgaver i Netprøver.dk , hvor du som censor skal tilgå dem. Opgaverne forventes at blive tilgængelige for censorer i løbet af torsdag den 7. april 2022.

For god ordens skyld gør vi opmærksom på, at kontakten mellem censor og vejleder etableres på censors initiativ, og du bedes rette henvendelse til vejlederen senest mandag den 22. april 2022 for at aftale nærmere vedr. censur.

Karakteren skal indtastes i Netprøver.dk af både censor og vejleder. Skolen fremsender derfor ikke karakterlister på papir.

Vi har fremsendt nærmere info til dig på mail om, hvornår censuren skal være afsluttet.

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker yderligere oplysninger.