Velkommen som censor ved de mundtlige eksamener på Rosborg Gymnasium & HF. 

Du finder det enkelte holds undervisningsbeskrivelse på Lectio: https://www.lectio.dk/lectio/204/default.aspx   

Vælg undervisningsbeskrivelser og vælg derefter holdet, du vil se undervisningsbeskrivelsen for.

 

TRAFIK & PARKERING

Da der ofte er tæt morgentrafik på motorvejene omkring Vejle og i Vejle midtby, gør vi opmærksom på, at dette kan medføre forsinkelser, hvis man kører i bil til Rosborg.

Ved ankomst til Rosborg fremgår det, af skiltningen på P-pladsen, at der er parkeringsrestriktioner. Ved henvendelse på skolens kontor kan der udstedes P-tilladelse. Alternativt anbefaler vi, at du benytter Cirkuspladsen, idet der ikke er P-restriktioner på denne P-plads. Her finder du p-pladser.

 

Skolen byder på formiddagskaffe og frokost.

 

CORONA - FORHOLDSREGLER

For at minimere risiko for Corona-smitte skal eksaminator, censor og elev møde op med et gyldigt Coronapas. Censor skal ved ankomst fremvise Coronapas på skolens kontor.  

Derudover skal eksaminator og censor vaske/spritte hænder inden eksamens start samt hver anden time i løbet af dagen og sørge for, at der bliver sprittet af på elevpladsen og luftet ud mellem hver enkelt eksamination. Der er opstillet håndsprit i eksaminationslokalet. Censor er velkommen til at bære mundbind/visir. Dette skal man i givet fald selv medbringe.

 

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker yderligere oplysninger.