Vi søger lærere til et antal faste stillinger og årsvikariater i fagene matematik, oldtidskundskab, fransk, AP latin og informatik, evt. i kombination med andre fag fra gymnasiet fagrække.

Desuden søger vi en studievejleder, gerne med en relevant vejlederuddannelse. Studievejlederen skal også undervise, og det er derfor vigtigt med relevant undervisningskompetence i et eller flere fag i gymnasiets fagrække.

Læs det fulde stillingsopslag her https://www.gymnasiejob.dk/jobopslag/62200

Ansøgningsfrist den 30. april 2018.

 

 

Vi søger 3 pædagogisk faglige koordinatorer, som kan bidrage til den fortsatte pædagogiske og didaktiske udvikling på Rosborg. Stillingerne som pædagogiske faglige koordinatorer vil udgøre ca. 20% af en fuldtidsansættelse og kombineres ideelt set med en stilling som underviser.

Læs det fulde stillingsopslag her https://www.gymnasiejob.dk/jobopslag/62201

Ansøgningsfrist den 30. april 2018.

 

 

Vi søger en uddannelsesleder med gennemslagskraft, som kan bidrage til den fortsatte pædagogiske og didaktiske udvikling på Rosborg.  Den endelig fastlæggelse af arbejdsopgaverne vil være til drøftelse med skolens ledelse, men det kan fx være inden for følgende områder: 

  • Pædagogisk og didaktisk udvikling og ledelse
  • Ledelse af skolens HF-afdeling
  • Personaleledelse
  • Administrativ styring
  • Didaktisk implementering af gymnasiereformen
  • Skolearrangementer og temadage

Der vil være en undervisningsforpligtigelse knyttet til stillingen som uddannelsesleder.

Læs det fulde stillingsopslag her https://www.gymnasiejob.dk/jobopslag/62202

Ansøgningsfrist den 15. maj 2018.