Rosborg Gymnasium & HF ønsker som uddannelsesinstitution at tilbyde en undervisning, der både søger at styrke elevernes faglige og sociale trivsel. På Rosborg Gymnasium & HF opfattes trivsel som et levende begreb, der først og fremmest tager form i dialogen om arbejdets udførelse. I den forbindelse arbejder vi på at fremme elevers og kursisters ansvarsfølelse for deres egen og kammeraternes undervisningssituation til gavn for både det faglige og sociale undervisningsmiljø på skolen. Det er vigtigt at respektere de unge mennesker som selvstændige hele mennesker gennem imødekommenhed og viljen til at stille krav, således at uddannelsen både får en faglig, kulturel og almen karakter.
Drøftelser mellem elever, lærere og ledelse af resultaterne af den årlige måling af undervisningsmiljø og elevtrivsel indgår derfor som et fast element i vores evalueringsarbejde ligesom den løbende evaluering af undervisningen i fagene. 

  • Undervisningsmiljø og elevtrivsel
  • Evaluering

Der gennemføres årlige målinger af undervisningsmiljø og elevtrivsel på Rosborg Gymnasium & HF. Den seneste undersøgelse er gennemført i oktober 2015, hvor alle skolens elever blev bedt om at besvare et spørgeskema baseret på Undervisningsminsteriets fælles spørgeramme for det gymnasiale niveau. Undersøgelsen viser, at skolens elever generelt er særdeles positive over for deres uddannelse på Rosborg Gymnasium & HF - den giver mening for dem, de synes de lærer noget, og de oplever Rosborg som et rart sted at være.

Se resultaterne fra undervisningsmiljøvurderingerne på henholdsvis stx og hf her: 

Undervisningsmiljøvurderingerne danner baggrund for arbejdet med at forbedre skolens undervisningsmiljø og elevtrivsel både i de enkelte klasser og på skoleplan. Årshjulet for vores arbejde med undervisningsmiljø og elevtrivsel kan ses HER. Oversigt over indsatsområder kan ses HER

Rosborg Gymnasium & HF deltager i Uddannelsesbenchmark.dk - et netværk af danske skoler inden for ungdomsuddannelserne, hvor vi sammenligner vores evalueringsresultater og lærer af hinanden.

Det er et bekendtgørelseskrav, at danske gymnasier og HF-kurser skal have en evalueringsplan. En sådan evalueringsplan skal indeholde krav om både formative og summative evalueringer. Den summative evaluering har fokus på resultater, effekter og virkning, det klassiske eksempel er skriftlig eksamen, evalueringen er synonym med elevbedømmelse. Den formative evaluering har fokus på lære og udviklingsprocesser og det klassiske eksempel er, når læreren uddeler et spørgeskema til eleverne, hvor de skal evaluere et netop afsluttet forløb, evalueringen er et redskab til pædagogisk udvikling.

Her finder du Rosborgs evalueringsplan for stx og for hf