Skolens nye organisationsplan er under udarbejdelse og lægges på hjemmesiden efteråret 2019.