Rosborg har etableret en whistleblowerordning for skolens ansatte. Ordningen er åben for både telefoniske og elektroniske henvendelser, og de ansatte har mulighed for at være anonyme.

Med ordningen har ansatte mulighed for at ytre sig om særlige typer af kritisable forhold på arbejdspladsen. Ordningen erstatter ikke, men udgøre et supplement til muligheden for at rette henvendelse til fx nærmeste leder, arbejdsmiljøansvarlige eller tillidsrepræ­sen­tanten. Det anbefales, inden enhver indberetning, at whistlebloweren overvejer, om der på arbejdspladsen allerede eksisterer kanaler, som en henvendelse bør rettes til, inden man vælger at benytte sig af whistleblowerordningen.

Der er udformet en politik for whistleblowerordningen på Rosborg, retningslinjer for at lave en indberetning samt procedure for behandling af indkomne indberetninger, som ansatte kan tilgå via skolens intranet. Det samme gælder linket til den portal, hvorfra der kan ske anmeldelse.

Whistleblowerordningen består af en central Screeningsenhed og en Whistleblowerenhed på Rosborg Gymnasium & HF. Når der modtages anmeldelse hos screeningsenheden vurderes det, om der er grundlag for at sende sagen videre til den lokale whistleblowerenhed, og udfaldet af enhedens undersøgelse og den videre behandling afhænger af sagens karakter.