Grundoplysninger

Skolens adresse:
Rosborg Gymnasium & HF
Vestre Engvej 61, 7100 Vejle
Tlf:  75 83 23 22

Rektor: Hanne Hautop 

Antal elever: 1400

Antal klasser/hold: 9 hf-klasser, 44 stx-klasser

Gennemsnitlig klassekvotient: 26,6 i stamklasser

Antal medarbejdere: 150

Formand for skolebestyrelsen: Thyge Havgaard Bjerring
Klik her for samlet oversigt over Rosborgs bestyrelse

Undervisning

Uddannelser: STX og HF

Fagudbud:

Skolen har et stort og varieret udbud af fag, og der er oprettet hold i dem alle.

Studieplan: Studieplanen for den enkelte klasse findes på Lectio (kræver brugerlogin). Vælg klassen, du vil se studieplanen for, og klik på studieplan.

Undervisningsformer: Undervisningen veksler mellem klasseundervisning, gruppearbejde, projektarbejde og individuelt arbejde. I de naturvidenskabelige fag indgår eksperimentelt arbejde. Virksomhedsbesøg, ekskursioner, udvekslings- og studierejser er også en del af undervisningen.

Evalueringsformer: Undervisningen evalueres løbende på de enkelte hold, så elever og lærere informeres om udbyttet af undervisning og arbejde. Eleverne får standpunktskarakterer 3 gange årligt, dog sådan at elever i 1.g kun får karakterer 2 gange i de et-årige fag og i fortsætterfag kun årskarakter og evt. årsprøvekarakter. På hf gives bedømmelsen "over middel", "middel" eller "under middel" ledsaget af en skriftlig kommentar. 

Aktiviteter uden for undervisningen

Dagligdagen på skolen er præget af fælles aktiviteter, fælles udvalg for lærere og elever, elevråd, elevforeningen Bacchus, der arrangerer fester, deltagelse i sportsturneringer og musikarrangementer.

Uden for den skemalagte undervisningstid er der mulighed for at deltage i særligt tilrettelagte talentforløb samt i kor- og orkesteraktiviteter, billedkunst, dramatik, idræt, musicalarbejde og filmprojekter.

Kultur og traditioner

På Rosborg Gymnasium & HF ønsker vi, at vores elever i deres gymnasiale dannelsesproces udvikles til kompetente verdensborgere. Vores elever skal være parate til at "erobre den store , vide verden", når de forlader os. Derfor arbejder vi bevidst på at styrke elevernes viden og deres evne til at gå i dialog og agere som globale medborgere.

I undervisningen har vi både fokus på faglighed og på læring. Samarbejdet mellem elever og lærere bygger på nysgerrighed, kreativitet og respekt med henblik på at inspirere vores elever til at indgå i varige fællesskaber og netværk og oparbejde en bred forståelse af en sammenhængende verden.

I erkendelse af, at skolen både skal være uddannende og opdragende, styres vores målsætning af et bestemt syn på eleverne. Fundamentalt er det, at respektere de unge som selvstændige, hele mennesker, hvilket både kommer til udtryk som imødekommenhed og som vilje til at stille krav.

Vi arbejder for, at eleverne ved at gå på skolen på en positiv måde kommer til at føle sig som rosborgensere. Da Rosborg er en skole med mange stx'ere og mange hf'ere, søger vi at styrke de to uddannelsers forskelligheder og fastholde deres ligeværdighed.

Holdningen til de unge er af afgørende betydning for, at undervisningen og de øvrige aktiviteter på skolen fungerer. I den forbindelse arbejder vi på at fremme elevernes ansvarsfølelse for deres egen og kammeraternes undervisningssituation.

Fysiske rammer

Rosborg Gymnasium & HF, der ligger midt i Vejle Ådal lige ved siden af Vejle Bibliotek, Idrættens hus og Sundhedshuset. Rosborg rummer alle muligheder for at forene et levende og rart miljø med en udbytterig undervisning.

Bygningerne blev indviet i januar 1976 og er oprindeligt et ét-plansgymnasium uden trapper, bygget op som et stort H, med med et stort fællesområde og væksthus som centrum.

I årene 2010-2016 er der gennemført et stort renoverings-og byggeprojekt, hvor der er tilføjet en ny sydfløj i to plan, med ny og udvidet kantine område og sceneområde som centrum samt stort auditorium, projekttorv og nyt studie- og videnscenter. Dertil kommer tilføjelse af en ny nordfløj i 3 plan, der rummer såvel lærerarbejdspladser som lærerværelse, studievejledning, administration samt værksted og kontor til tekniske servicemedarbejdere. Endelig er der også opført en ny multihal på 3400 kvm, med springhal, klatrevægge, dramasal, dansesal samt nye omklædningsfaciliteter og depotrum.

I de enkelte fløje er der centrale studieområder med gruppearbejdspladser og gode hyggekroge. Lokalerne er indrettet med klasselokaler/stamklasselokaler og faglokaler, og eleverne har i alle blokke i grundplanet mulighed for at leje elevbokse med kodelås.

Rosborg Gymnasium & HF er særdeles velholdt og fremstår overalt gennemrenoveret med moderne og tidsvarende lokaler til undervisningen såvel som til øvrige arbejdspladser for elever og personale.