Her på siden finder du en oversigt over de værdiskabende netværk, som Rosborg Gymnasium & HF er en del af. De enkelte netværk er kort beskrevet herunder. For mere information kan du besøge de forskellige netværk via link under teksten.

Sammen med en række andre danske skoler deltager Rosborg Gymnasium & HF i netværket Globale Gymnasier, hvor vi samarbejder om at udvikle eksisterende og nye initiativer, der kan bidrage til at styrke den globale dimension i undervisningen, bl.a. ved at gennemføre fælles efteruddannelseskurser for lærerne, udvikle nye undervisningsforløb og afholde elevcamps.

Læs mere om netvækssamarbejdet Globale Gymnasier her.

I samarbejde med Tektanken arbejder gymnasieelever fra Rosborg Gymnasium & HF med interessante og relevante virksomhedssamarbejder i både grundforløbet, flerfaglige forløb, SRO og SPR. Som en del af konceptet bringes forskellige fag sammen i et samarbejde om en virksomhedsopgave. Virksomhedssamarbejdets formål er, at eleverne selv erfarer, hvordan gymnasiets fag bruges i praksis, de møder spændende rollemodeller, og eleverne oplever, hvad en fremtid inden for IT, teknologi og naturvidenskab kan byde på. Samtidig styrkes lærernes kompetencer i skole-virksomhedssamarbejde gennem Tektankens lærerkursus.

Læs mere om Tektanken her

Rosborg Gymnasium & HF deltager i netværket Jet-Net.dk, som er et landsdækkende netværk mellem undervisningsinstitutioner og virksomheder der er dannet for at vække, stimulere og fastholde børn og unges forståelse for og interesse i naturvidenskab og teknologi.

Læs mere om Jet-Net her.

Som led i vores bestræbelser på at øge interessen for matematik og naturvidenskabelige uddannelser, deltager Rosborg Gymnasium & HF i Danske Science Gymnasier - DASG - et netværk af almene og tekniske gymnasier. I samarbejdet tilrettelægges aktiviteter, der kan bidrage til at sætte fokus på matematisk og naturvidenskabelig almendannelse og motivere unge for at tage en teknisk-naturvidenskabelig uddannelse.

Læs mere om DASG her.

Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter

Videncentret blev indviet i 2009, og fik i opdrag af Undervisningsministeriet at danne ramme om den nationale talentpleje i naturvidenskab for de unge i alderen 12 til 20 år.

ScienceTalenter
Organisationen ScienceTalenter, som holder til i Videncentret, er etableret for at udføre ministeriets opdrag, og det gør ScienceTalenter ved at:

  •   inspirere undervisere
  •   afholde undervisning og camps for talenter
  •   udvikle talentudviklingsmiljøer
  •   facilitere netværk for talenter
  •   skabe dialog og debat om den naturvidenskabelige talentpleje

Læs mere om ScienceTalenter her