HERE WE ARE: Vestre Engvej 61 · 7100 Vejle · Tlf. 7583 2322 · Kontortid 7.30-15.30 · rosborg@rosborg-gym.dk


Grundoplysninger

Skolens navn:
Rosborg Gymnasium & HF
Vestre Engvej 61, 7100 Vejle
Tlf:  75 83 23 22

Rektor: Hanne Hautop 

Antal elever: 1350

Antal klasser/hold:  6 hf-klasser, 45 stx-klasser

Gennemsnitlig klassekvotient: 26,5 i stamklasser

Antal medarbejdere: 155


Bestyrelsen:

Svenn Haargaard (formand)
Vesterkant 13
7100 Vejle
sh@haargaardinvest.dk

Bestyrelsen på skolens hjemmeside 

 

UNDERVISNING

Uddannelser: STX og HF

Fagudbud: Skolen udbyder 28 forskellige fag, og der er oprettet hold i dem alle. Se oversigt over fagudbud på Rosborg

Studieplan: studieplanen for den enkelte klasse findes på Lectio. Vælg klassen, du vil se studieplanen for, og klik på studieplan.

Undervisningsformer: Undervisningen veksler mellem klasseundervisning, gruppearbejde, projektarbejde og individuelt arbejde. I de naturvidenskabelige fag indgår eksperimentelt arbejde. Virksomhedsbesøg, ekskursioner, udvekslings- og studierejser er også en del af undervisningen.

Evalueringsformer: Undervisningen evalueres løbende på de enkelte hold, så elever og lærere informeres om udbyttet af undervisning og arbejde. På HF arrangeres endvidere en årlig evalueringsdag. På STX får eleverne standpunktskarakter 3 gange årligt.

AKTIVITETER UDEN FOR UNDERVISNINGEN

Dagligdagen på skolen er præget af fælles aktiviteter, fælles udvalg for lærere og elever, elevråd, elevforeningen Bacchus, der arrangerer fester, deltagelse i sportsturneringer og musikarrangementer.

Uden for den skemalagte undervisningstid er der mulighed for at deltage i særligt tilrettelagte talentforløb samt i kor- og orkesteraktiviteter, billedkunst, dramatik, idræt, musicalarbejde og filmprojekter.

KULTUR OG TRADITIONER

Rosborg som undervisningsinstitution ønsker at yde undervisning, der hele tiden udvikler sig i overensstemmelse med de deltagende elever og lærere. Denne undervisning er styret af faste bestemmelsesrammer, men skal samtidig være udtryk for almene, kulturelle værdier.
I erkendelse af, at skolen skal være både uddannende og opdragende, styres vores målsætning af et bestemt syn på eleverne og kursisterne. Fundamentalt er det, at respektere de unge som selvstændige, hele mennesker, hvilket skal komme til udtryk som imødekommenhed og som vilje til at stille krav.
Vi ønsker at arbejde for, at eleverne ved at gå på skolen på en positiv måde kommer til at føle sig som rosborgensere. Da Rosborg er en skole med mange både hf'ere og mange gymnasieelever, søger vi at styrke de to uddannelsers forskelligheder og fastholde deres ligeværdighed.
Holdningen til de unge er af afgørende betydning for, at undervisningen og de øvrige aktiviteter på skolen fungerer. I den forbindelse arbejder vi på at fremme elevers og kursisters ansvarsfølelse for deres egen og kammeraternes undervisningssituation.

 

WEB & FILM: MARGINAL.DK