Rosborgs bestyrelse har fastlagt skolens vision:

  • Rosborg Gymnasium & HF skaber dygtige, engagerede og nysgerrige unge, der lærer og udvikler sig sammen med andre i forpligtende fællesskaber

Visionen er udarbejdet med baggrund i skolens værdier, som du kan læse mere om her:

  • Engagement - Mangfoldighed - Fornyelse