Rosborgs elever skal blive gode til at indgå i anerkendende og kritisk dialog og til at handle i en global verden. Derfor inddrager vi internationale og globale aspekter som en del af undervisningen. 

Sammen med en række andre danske skoler deltager Rosborg i netværket Globale Gymnasier, hvor vi samarbejder om at udvikle eksisterende og nye initiativer, der kan bidrage til at styrke den globale dimension i undervisningen, bl.a. ved at gennemføre fælles efteruddannelseskurser for lærerne, udvikle nye undervisningsforløb og afholde elevcamps.

På Rosborg Gymnasium & HF arbejder vi med FN’s 17 Verdensmål i fagene. For at øge kendskabet til andre landes kulturer indgår desuden så vidt muligt besøg på partnerskoler, NGO’er og virksomheder i forbindelse med studieture. På nogle af destinationerne indgår også ”homestay”, hvor eleverne bor privat hos elever på partnerskoler. Det giver vores elever unikke indblik i landets kultur og værdier.

Læs mere om netvækssamarbejdet Globale Gymnasier og forslag til undervisningsforløb med global toning på Globale Gymnasiers hjemmeside.

Se Rosborgs globale kompetencehjul her: