På Rosborg øver vi læsning med vores elever. Det skal gøre dem til bedre læsere og styrke deres koncentrationsevne. 

Vi oplever IKKE, at vores elever generelt er dårlige læsere, men færre læser skønlitteratur, og læsetræning kommer alle elever til gode.

Vi øver lystlæsning med vores elever ved at lade dem læse litteratur, de selv vælger. Vi sørger for ro til eleverne i 45 minutter, så de kan fordybe sig i en god bog.

Vi øver læsning i fagene, hvor Rosborgs lærere viser eleverne, hvordan man læser i forskellige fag og øver det med dem.

I skoleårene 2019 – 2022 afholder Rosborg Gymnasium & HF det tværfaglige projekt Faglig læsning for alle. Med dette projekt får alle HF-klasser et ugentligt læsemodul, hvor eleverne øves i de enkelte fags læsemetoder. På den måde får alle HF-elever konkrete redskaber til at læse lektier i alle fag. I læsemodulerne læses lektier til undervisningen, og derfor er læsemodulerne både med til at lette det daglige arbejde og styrke den faglige læsning. Modulerne giver desuden nogle læsekompetencer, der er vigtige at have på en videregående uddannelse.

Få yderligere info om projektet og tips til faglig læsning i de forskellige fag her på projektets hjemmeside.

Læsemodulerne afholdes i klasserne med de faglærere, der er tilknyttet de enkelte klasser. Projektet afvikles med støtte fra Region Syddanmark. 

Vi forventer, at vores fokus på læsning kan gøre Rosborgs elever til bedre læsere, der dermed vil få lettere ved at gennemføre deres ungdomsuddannelse og fortsætte på videregående uddannelser.