Verden er ikke delt op i fag, sådan som gymnasiet som regel er. Ude i den virkelige verden vil du møde sager og problemer, der ikke kan løses med viden alene fra et fag. Derfor har vi på Rosborg Gymnasium & HF fokus på, at du skal kunne begå dig i en stadig mere global, digital og omskiftelig verden, og det sker på tværs af fagene.

Her finder tværfaglighed i STX blandt andet sted i studieretningssamarbejdet, hvor de fag, der indgår i din studieretning arbejder sammen om væsentlige og aktuelle temaer. Tværfaglighed er også et grundvilkår i de SRP-forløb, som forbereder dig til studieretningsprojektet (SRP) i 3g. SRP-forløbene er fordelt ud over alle 3 gymnasieår og indbefatter også dansk-historie-opgaven i 1g og studieretningsopgaven i 2g, hvor det at skrive en stor opgave i flere fag trænes. I de øvrige SRP-forløb trænes forskellige tværfaglige kompetencer, og du lærer at skelne og sammenligne de metoder, der bruges i de forskellige fag. På den måde sikrer vi på Rosborg, at alle elever bliver klar til den vigtige SRP-eksamen.

Men tværfaglighed er mere end det. Som gymnasieelev skal du også trænes i fire tværfaglige kompetencer: nemlig globale, digitale, innovative og karriere-kompetencer. De tre første trænes i SRP-forløbene samt i den daglige undervisning, og vi har særligt fokus på globale kompetencer gennem vores medlemskab af netværket Globale Gymnasier. Karriere-kompetencer opnår du især i mødet med studievejledningen, Studievalg Syd og til karrieredagen i 3g.

Som elev på Rosborg bliver du godt rustet til fremtidige studier og arbejde, hvor tværfaglige kompetencer er et krav.